Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv. Växjö kommun levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten till drygt 70 000 invånare, dygnet runt, året runt.

Om du bor i en stad eller tätort så är du troligen ansluten till kommunalt VA-ledningsnät. Det betyder att tekniska förvaltningen i Växjö kommun levererar dricksvatten hem till din bostad och tar sedan hand om det vatten du har använt och renar det.

Om du bor ute på landsbygden har du troligtvis enskilt vatten och avlopp. Det innebär att du har en egen brunn för dricksvatten och en egen lösning för att ta hand om avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddskontoret ger råd och information och tillståndsprövar enskilt vatten och avlopp.

Under våra kundsidor om vatten och avlopp kan du läsa mer om taxor och avgifter (och vad pengarna används till), dina fakturor och hur du lämnar en vattenmätarställning.

Avloppsvatten från husbil och buss

För att tömma avlopp och fylla på vatten för:

  • husbil, kontakta Evedals Camping, telefon 0470-630 34.
  • buss, kontakta Ramkvillabuss på Rådjursvägen i Växjö, telefon 0470-605 00.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2018
Bygga och bo