Villatomter

Här kan du läsa om vilka villatomter som finns till försäljning och planeras. Här hittar du även information om den kommunala tomtkön och hur försäljningen går till.

Är du intresserad av att köpa en kommunal villatomt? På sidan "Tomtkön" hittar du information om hur du ställer dig i kö och hur vi fördelar tomter till kön.

Äldre tomter eller nya tomter som ingen har visat intresse för kan du köpa utan krav på medverkan i tomtkön. Förutom kommunala projekt finns en mängd privata byggherrar som producerar bostäder. För information om deras projekt hänvisar vi till respektive byggherre.

Du kan enkelt se var det finns lediga tomter, vad som planeras och vem som ansvarar för nybyggnationen på kartan Lediga villatomter.länk till annan webbplats

Planerade villatomter i Växjö kommun

Just nu erbjuder vi kommunala villatomter i flertalet av orterna runt om i kommunen. Vi arbetar ständigt med att få fram fler villatomter. Nedan redovisas nuvarande planering.

Tomter till försäljning på Torparängen

Just nu har vi 5 lediga tomter på Torparängen som säljs genom den kommunala tomtkön med intresseanmälan. Tomterna heter Bollspelet 2-6. Bollspelet 1 är undantagen då tomten kommer att användas som etableringsyta för byggaktör på fastigheten Bollklubben 1. Denna tomt kommer därför att säljas via tomtkön vid ett senare tillfälle.

Läs mer om tomterna på Torparängens webbsida.

Tomter till försäljning på Vikaholm 

Just nu har vi inga lediga tomter på Vikaholm som säljs genom anbudsförfarande till den kommunala tomtkön.

Planerade tomter i Bredvik

Det finns en detaljplan för Bredvik. Området avgränsas av järnvägen i norr, väg 23 i väst, Norra Bergundasjön i öst och Bergunda kanal i söder. I området planeras det för blandad bebyggelse. När försäljning av villatomter förväntas ske är ännu inte beslutat.

Läs mer om området på Bredviks webbsida.

Villatomter utanför Växjö stad

Växjö kommun har ett 50-tal byggklara tomter till försäljning i orterna utanför Växjö stad.

Se vilka lediga tomter som finns på kartan Lediga villatomter.länk till annan webbplats

Om du vill veta mer om hur det är att bo i något av våra kommundelscenter kan du läsa intervjuer på sidan Tätorter som ligger under fliken Landsbygdsutvekling.

Kontakta oss gärna om du har frågor

Vid frågor om köp av tomt, vänligen kontakta Ingmarie Bäckström, telefon 0470-415 96, e-post Ing-Marie.BackstromUnbeck@vaxjo.se 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2018
Bygga och bo