Administration och övrig personal

Här finns kontaktuppgifter till administration och övrig personal på Kungsmadskolan.

Reception

Marie Sjöqvist, administratör
Telefon: 0470-417 90
E-post: marie.sjoqvist2@vaxjo.se

Elevexpediton

Susanne Lingedal, administratör
Telefon: 0470-411 48
E-post: susanne.lingedal@vaxjo.se

Bibliotek 

Cecilia Elmdahl, bibliotekarie
Telefon: 0470-79 64 14
E-post: cecilia.elmdahl@vaxjo.se

Carina Bech, biblioteksassistent
E-post: carina.bech@vaxjo.se

IKT-Pedagog / IT-Samordnare

Ola Durborg
Telefon: 0470-79 64 16
E-post: ola.durborg@vaxjo.se

Chef administrativa enheten

Johan Krantz
Telefon: 0470-418 93
E-post: johan.krantz@vaxjo.se

Kansli

Iréne Gylfe, Ekonomi och personalredogörare                
Telefon: 0470-417 87
E-post: irene.gylfe@vaxjo.se

Planerare

Mats Hallberg
Telefon: 0470-79 64 51
E-post: mats.hallberg@vaxjo.se

Vaktmästeri

Michael Hallsten
Ulf Alexiusson          
Telefon: 0470-417 91
E-post: michael.hallsten@vaxjo.se
E-post: ulf.alexiusson@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Kungsmadskolan