Ansökan om tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en fast avgift för handläggning av anmälan på 1 794 kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2019
Bygga och bo