Distansundervisning

Från och med torsdag 19 mars gäller distansundervisning för Växjö kommuns gymnasister, undantaget gymnasister vid den kommunala gymnasiesärskolan. Detta görs i syfte att hindra smittspridningen av coronaviruset och covid-19.

Distansundervisning betyder inte stängning av skolor utan att undervisningen bedrivs digitalt. Lärare har även fortsättningsvis sin arbetsplats på skolan och planerar undervisningen.

Via den här sidan hittar du information om distansundervisning för dig som elev eller vårdnadshavare. Informationen kan också vara till nytta för grundskolans elever - och dess vårdnadshavare - som av olika anledningar inte kan vara i skolan.

Bra att veta

Närvarokontroll sker vid alla lektioner. Frånvaro rapporteras som vanligt i Dexter.
Busskort/skolkort fungerar som vanligt.
Det serveras ingen skolmat till dig som har distansundervisning.

Att lyckas med distansundervisning

Att studera hemma på distans kräver fasta rutiner.

 • Stig upp, ät frukost och klä på dig.
 • Följ schemat, och ta paus när det är rast. Gå ut och få frisk luft.
 • Google Classroom är den viktigaste platsen att kolla regelbundet.
 • Kolla mailen flera gånger om dagen.
 • Dina lärare delar Google Meet-länkar, där ni möts med bild, röst och chatt.
 • Använd gärna headset när du använder Meet, så blir det bättre ljud.
 • Stäng av mikrofonen, och slå på den när din lärare vill att du ska prata.
 • Skriv frågor till din lärare i chatten.
 • Stäng alla flikar i din webbläsare, och ha bara öppet det du ska använda under lektionen. Många flikar slöar ner din dator, och kan även stjäla bandbredd.
 • Förbered dig genom att öppna Meet en stund innan lektionen och öppna de dokument som din lärare har delat med dig.
 • Var aktiv på lektionerna. Ta anteckningar i Google Keep.
 • Du kan jobba offline med din Chromebook utan uppkoppling mot internet.

Filmad vägledning för Google Meet

Länkar

Här har vi samlat viktiga länkar som stöd för dig i distansundervisningen.

support.google.com/chromebooklänk till annan webbplats hittar du guide till att använda din Chromebook offline.

skolahemma.selänk till annan webbplats är en sida om distansundervisning som tagits fram på uppdrag av Skolverket som ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av coronaviruset.

pedagog.vaxjo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är utbildningsförvaltningens öppna inspirationssajt som riktar sig till lärare.

Praktisk information under tiden för distansundervisning

Lektioner
Lektioner hålls på samma tid som de normalt hålls av den lärare som håller i kursen. Lektionerna kommer att se olika ut, men i Google Classroom finns information om innehållet i varje lektion och en planering för kursen.

Närvaro
Varje lektion inleds med en incheckning i länken som finns i Google Classroom. För att få närvaro krävs att du är inloggad och aktiv under lektionen. Om ditt internet inte fungerar eller liknande problem uppstår – kontakta undervisande lärare.

Frånvaroanmälan
Är du sjuk och inte kan medverka på lektionerna ska du frånvaroanmäla dig som vanligt i Dexter. Annars får du ogiltig frånvaro.

Inställda lektioner
Om lektioner ställs in på grund av lärares sjukdom meddelas detta i Google Classroom.

Mentorstid
Mentorstid genomförs som vanligt, men via digitala verktyg. Se länk i Google Classroom. Mentorstiden används till att stämma av hur undervisningen fungerar och läget i klassen.

Prov
Din lärare kommer att ge dig information om vad som händer med planerade prov. Huvudregeln är att prov i klassboken fortfarande gäller. Men proven genomförs på annat sätt och en del prov blir kanske mer avstämningstillfällen på dina kunskaper snarare än skarpa examinationstillfällen.

Skolans öppettider
Skolan är låst, behöver du komma in i skolan kontaktar du receptionen på 0470-4 17 38 under tiden 8-12 och 13-14:30.

Elevhälsa och stöd
Elevhälsan finns att tillgå, via bokade besök eller via videolänk. Maila din kurator/ skolsköterska för att få kontakt med dem vid behov. Stödundervisning kommer att fortsätta enligt plan men via digitala verktyg. Du får mer information av din speciallärare/specialpedagog/resurspedagog. Från och med v.14 är studiecentrum åter igång men då via digitala verktyg.

För att få hjälp av lärare i studiecentrum, mailar du berörd lärare och du kommer då få information om hur stödet arrangeras, i form av chattrum mm.

Nedan ser du kontaktuppgifter till lärarna som just nu jobbar i studiecentrum, vilka tider som gäller, samt vilka ämneskombinationer de har.

Djahanpanah Simine SimineDokhte.DjahanpanahTehrani@vaxjo.se Franska, torsdagar 15.10-16.10

Karlström Nina Nina.Karlstrom@vaxjo.se Engelska, Tyska, måndagar 9.10-10.50

Rydblom Oskar Oskar.Rydblom@vaxjo.se Engelska, Japanska, måndagar 12.30-13.45, fredagar 12.00-13.45

Nyhlén Sofie Sofie.Nyhlen@vaxjo.se Engelska, Samhällskunskap, tisdagar 11.25-11.55

Svensson Cantor Caroline Caroline.SvenssonCantor@vaxjo.se Engelska, Spanska, onsdagar 12.40-14.00

Wirdsten Anna Anna.Wirdsten@vaxjo.se Engelska, Franska, Svenska, torsdagar 8.05-9.20

Trulsson Linnéa Linnea.Trulsson@vaxjo.se Historia, Svenska, fredagar 9.30-10.45

Carling Svante Svante.Carling@vaxjo.se Speciallärare Matematik, måndagar 10.00-11.00, 14.30-16.15, onsdagar 14.00-16.00, torsdagar 8.00-9.30, 10.00-11.00, 15.00-17.00, fredagar 8.00-10.00, 13.00-15.00

Problem med datorn
Får du problem med din dator så kommer IT-supporten på Teknikum att hållas öppen mellan 9-12 alla skoldagar. Kontakta dem omgående vid bekymmer. Informera också din mentor.

Busskort/skolkort
Busskort och skolkort gäller som vanligt.

IKT-stöd för elever
Elever som är i behov av stöd och hjälp med IKT-frågor kan kontakta Camilla Jönsson på camilla.jonsson@vaxjo.se. Camilla jobbar måndagar och torsdagar 8-12.

Nationella prov och kursprov
Vi vet inte om och hur de nationella proven kommer att genomföras. Vi inväntar information från Skolverket i denna fråga.

Regler och riktlinjer
Den digitala undervisningen har samma ordningsregler som den fysiska, vilket innebär:

 • God studiero
 • Att alla följer likabehandlingsplanen, och att all form av kränkning är otillåten
 • Att alla, gemensamt tar ansvar för att tonen är god, såväl i tal som i skrift

Du har lektioner som vanligt, och följer ditt schema. När dina lektioner börjar, förväntas du närvara. Ogiltig frånvaro kommer att registreras i Dexter. I varje ämne har du ett Google Classroom – det kommer att vara utgångspunkten för din undervisning. Där hittar du material, uppgifter och instruktioner för alla lektioner.

Råd och tips
En första, mycket viktig, förutsättning för att distansundervisningen ska fungera är att du tar eget ansvar. Du har lektioner som vanligt, och följer ordinarie schema. En andra, viktig förutsättning är att du följer samma rutiner som vanligt:

 • Gå upp i tid
 • Ät frukost!
 • Klä på dig

Innan dina lektioner börjar måste du sedan välja en god arbetsplats. Sitt vid ett bord, på en bekväm stol med god belysning.

När varje lektion börjar, ska du:

 1. Gå in i ämnets Classroom
 2. Klicka på länken till det digitala klassrummet (länk till Google Meet)
 3. Anslut till mötet genom att trycka på ”Gå med nu”
 4. Stänga av din mikrofon och kamera.

Du kommer, precis som vanligt, att ha håltimmar. Tänk på att använda dem på samma sätt som när du är i skolan – plugga och umgås med vänner.

Har du frågor? Kontakta din mentor!

Praktisk information under tiden för distansundervisning

Lektioner
Lektionerna kommer att hållas enligt det vanliga schemat, och alla elever ska vara vid datorn och vara beredda att delta via Google meet när lektionen börjar. Detta gäller alla lektioner, alla dagar, under den tid som vi har distansundervisning. Länkar till Google meet finns i era classroom, eller i e-posten. Följ länken, för att komma direkt till mötet. Lektioner som börjar med tid för läsprojektet börjar då lästiden börjar.

Närvaro
Närvarokontroll kommer att genomföras som vanligt, och elever som inte deltar i distansundervisning enligt schemat kommer att rapporteras som frånvarande.

Frånvaro
Elever som är sjuka ska sjukanmäla detsom vanligt.

E-post
Tänk på att läsa er e-post flera gånger varje dag, eftersom det är där all viktig information kommer att komma.

APL
Elever som är på APL eller är lärlingar ska vara på sina arbetsplatser som vanligt.

Praktisk information under tiden för distansundervisning

Lektioner
Lektioner kommer att genomföras enligt ordinarie schema. Upplägget för lektionerna kommer att variera, men i Google Classroom finns information om innehåll och planering för respektive kurs. För att inte missa viktig information är det viktigt att ni läser er e-post flera gånger per dag.

Närvaro
Närvarokontroll kommer att genomföras som vanligt, elever som inte deltar i distansundervisning enligt schemat kommer att rapporteras som frånvarande.

Frånvaro
Sjukanmälan ska göras enlig ordinarie rutiner, antingen i Dexter eller via telefon 0470-417 90. Vårdnadshavare gör sjukanmälan för omyndiga elever.

Problem med datorn
Får du problem med din dator så kommer IT-supporten på Teknikum att hållas öppen mellan 9-12 alla skoldagar. Kontakta dem omgående vid bekymmer 0470-419 27. Informera också din mentor.

Busskort/skolkort
Busskort och skolkort gäller som vanligt.

Mentorstid
Du kommer varje vecka att ha kontakt med din mentor för avstämning kring din studiesituation.

Skolans öppettider
Skolan är öppen torsdag-fredag v.12 för att hämta böcker m.m. Efter det är skolan öppen för bokade besök. Skolan är låst, behöver du komma in i skolan kontaktar du receptionen på 0470-417 90 under tiden 8-12 och 13-14:30.

Elevhälsa och stöd
Elevhälsan finns att tillgå och de kan kontaktas via e-post eller telefon. Stödundervisning och omläsning kommer att fortsätta enligt plan men via digitala verktyg. Du får mer information av din speciallärare/specialpedagog/resurspedagog. Har du behov av motsvarande stöd – kontakta din mentor.

APL
Elever som är på APL eller är lärlingar ska vara på sina arbetsplatser som vanligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2020
Förskola och skola