Frågor och svar om gymnasieantagningen

I början av juli får alla sökande ett slutligt antagningsbesked. Alla elever ska svara genom att tacka ja eller nej till sitt slutliga antagningsbesked.

Vanliga frågor och svar om antagningen.

Jag har glömt mitt lösenord till Dexter?

Om du har glömt ditt lösenord till Dexter vänder du dig till studie-och yrkesvägledaren på din grundskola.

Var kan jag se mitt antagningsbesked?

Du kan se ditt antagningsbesked på Dexter (om du har ansökt via Dexter). I början av juli syns ditt besked på Dexter för samtliga som har sökt gymnasium via Växjö kommuns antagningskansli.

Inloggning i Dexter Länk till annan webbplats.

Hur svarar jag på mitt antagningsbesked?

Svara JA eller NEJ på slutligt antagningsbesked.

Alla elever ska svara genom att tacka JA eller NEJ till sitt slutliga antagningsbesked. Alla måste svara, även de som har fått sitt förstahandsval. Detta görs direkt på webben i Dexter senast den 31 juli. OBS! Det är viktigt att eleven svarar på sitt antagningsbesked innan den 31 juli. Vid uteblivet svar riskerar hen att förlora sin plats eller bli helt utan gymnasieplats.

Observera! Tackar du NEJ till en erbjuden plats riskerar du att stå utan plats då det inte finns någon garanti att du kommer in via reservantagningen. Vill du stå kvar som reserv till ett högre rangordnat val kan du kryssa i, Jag tackar JA men vill stå kvar som reserv.

Hur gör jag om jag vill byta val?

Du kan göra ett omval under perioden 25 april till 15 maj. Kontakta då din studie-och yrkesvägledare för att få ansökan upplåst för ändring.

Sent val

Ansökan som kommer in efter den 15 maj bedöms som för sent inkommen. Din ansökan hanteras då i mån av plats efter de som sökt under ordinarie ansökningsperiod, vilket innebär att du hamnar sist i kön till ditt nya val. Chansen att komma in på sökt program kan då bli mycket liten.

För att göra en ansökan om sent val kontaktar du studie- och yrkesvägledare på din grundskola.

Vad är reservantagning?

Mellan den 5 augusti och 31 augusti pågår reservantagningen. Efter det kontaktar du skolan för ett eventuellt byte. Då tar skolan beslut om det går att byta.

Att vara reserv innebär att du kan bli antagen om det är en elev som tackar NEJ till en erbjuden plats, gör ett sent val eller blir antagen på ett högre rangordnat val.

Viktigt! Under reservantagningsperioden är det viktigt att du finns tillgänglig på det telefonnummer som du har uppgett i din ansökan. Vi kommer att ringa dig när du står på tur för en reservplats.

Vad gör jag nu när jag inte har kommit in?

Vänd dig till studie- och yrkesvägledare och be om hjälp att göra ett sent val till ett annat program. Din ansökan hanteras i reservantagningen och du blir antagen i mån av plats.

Saknar du behörighet (godkända betyg) till ett nationellt gymnasieprogram finns det introduktionsprogram på gymnasiet där du kan studera de ämnen du saknar betyg i. Läs mer om introduktionsprogrammet nedan.

Om jag söker ett program som finns på flera skolor, kan jag bli omplacerad dit då om jag inte kom in på mitt egna val?

Nej, programmet och skolan sitter ihop som ett enskilt val. Om du till exempel söker Samhällsvetenskapsprogrammet på Katedralskolan och inte kommer in så kommer du inte bli placerad på Kungsmadskolans Samhällsvetenskapsprogram. Du blir aldrig placerad på en skola som inte är med i din ansökan. Du måste i såna fall aktivt göra en ansökan på Samhällsvetenskapsprogrammet på bägge skolorna.

Hur kan jag byta klass?

För önskemål om att bli placerad i en särskild klass vänder du dig till skolan som du har kommit in på. Det finns däremot inga garantier för att skolan kan ta hänsyn till ditt önskemål i klassuppdelningen.

Under vecka 28 till vecka 31 är Antagningskansliet stängt. Eventuella frågor och ändringar behandlas inte förrän efter den 5 augusti.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 24 maj 2022