Individuellt val

Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar i gymnasieskolan. Det syftar till att varje elev skall kunna välja kurser efter eget intresse.

Du kan genom det individuella valet bredda din utbildning eller fördjupa dig inom något intresse.

I kurskatalogen för det individuella valet 2021/2022 finns urvalet av kurser som du kan välja mellan. Vilka kurser som verkligen kommer att starta beror om det är tillräckligt många elever som sökt kursen, om lokaler och utrustning finns tillgängliga och om det finns tillräckligt antal lärare/behöriga lärare i ämnet. 

Kurser som läses i det individuella valet betygssätts som all annan undervisning.

Det individuella valet i Växjö samordnas mellan de kommunala gymnasieskolorna. Vissa kurser anordnas på flera skolor, andra bara på en. Du måste vara beredd att gå till en annan skola för ditt individuella val.

Skolorna kommer att planera sin verksamhet med ledning av de val som eleverna gör. Byte av individuellt valda kurser kan därför inte ske under läsåret.

Observera!

  • Du kan inte som individuellt val välja någon kurs som ingår obligatoriskt i din utbildning.
  • Om du avbryter en individuellt vald kurs riskerar du att inte få fullt studieprogram. Som avbrott räknas frånvaro med ogiltig orsak under de tre första lektionstillfällena.

Kursutbudet hittar du under rubriken Relaterade dokument längst ner på sidan.

Hur gör jag?

  • Den 18 januari 2021 öppnar vi upp för valen.
  • Logga in i Dexter/Skolportalen och klicka på ”Du har val att göra”
  • Kolla gärna din studieplan innan du väljer och kolla så du inte har kursen redan eller att du uppfyller kunskapskraven som krävs för vissa kurser i det Individuella valet.
  • Gör dina val och spara.
  • Du kan när som helst gå in och ändra dessa fram tom den 15 februari 2021.

Har du frågor om dina val kontakta din SYV så får du hjälp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2021
Kungsmadskolan