Studie- och yrkesvägledning

Det finns många frågor att ställa sig när man står inför olika val i livet. Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och arbetsmarknaden förändrats. Detta gör att det kan kännas svårt att ”hitta rätt väg”.

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) på Kungsmad kan erbjuda dig vägledning kring din aktuella studiesituation, framtida val av studier och tankar om framtida arbete. Via studie- och yrkesvägledarna kan du också skaffa dig information om valet till gymnasieskolan, utbildningar efter gymnasietiden, olika yrken eller branscher, studier/praktik/arbete utomlands, studiefinansiering med mera.
 
Har du tankar och funderingar gällande framtida studie- och yrkesval, ta kontakt med studie- och yrkesvägledarna. Vi hjälper dig!

Christina Bjelk Gerestrand 

Studie- och yrkesvägledare för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Hantverksprogrammet (HV), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Kristina Hörlin

Studie- och yrkesvägledare för Estetiska programmet (ES), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Emma Poltan

Studie- och yrkesvägledare för Fordons-och transportprogrammet (FT), Handels- och administrationsprogrammet (HA), Hotell- och turismprogrammet (HT), Industritekniska programmet (IN)

Cecilia Wennerholm

Studie- och yrkesvägledare för Gymnasiesärskolan.

Jessica Tarland

Vägledare för Språkintroduktionen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2020
Kungsmadskolan