Särskild utbildning för vuxna, lärvux

Särskild utbildning för vuxna erbjuder kurser för dig som är minst 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan läsa på två nivåer, grundsärskola och gymnasial särskola. Undervisningen sker i mindre grupper.

Studierna planerar du tillsammans med dina lärare. Hur länge du läser varje ämne beror på dina förkunskaper. När du är klar med en kurs får du ett betyg eller ett kursintyg. 

Ekonomi

Om du har lönebidrag och lämnar arbetet för att studera kan du söka ekonomiskt bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Länk till blankett och information hittar du under rubriken Relaterade länkar längst ner på denna sida.

Mer information

Lärvux finns på Vuxnas lärande. Du kan läsa mer information och på Lärvux webbsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2020
Förskola och skola