Studie- och yrkesvägledning - vuxenutbildning

Har du funderingar kring studier eller vill du byta yrkesbana? Välkommen att kontakta oss inom Växjölöftet vuxenutbildning.

Drop-in måndagar, tisdagar och onsdagar

Välkommen till vår drop-in om du är nyfiken på och har frågor om kommunal vuxenutbildning, behöver ett kortare vägledningssamtal eller har frågor om vårt utbildningsutbud.

Tid

Måndagar, klockan 10.00-12.00
Tisdagar, klockan 13.00-15.00
Onsdagar, klockan 13.00-15.00

Plats

Sandgärdsgatan 26 C i Växjö

Om du behöver ett längre vägledningssamtal bokar du istället en tid för vägledningssamtal via e-tjänsten.

Boka vägledningssamtal för vuxenutbildning

Om du vill få individuell vägledning med en studie- och yrkesvägledare bokar du en tid för ett samtal via vår e-tjänst. Du kan välja att boka samtalet via telefon eller videomöte.

Boka tid för studie- och yrkesvägledning

Vägledningssamtalet handlar om dina studier

Ett vägledningssamtal kan se ut på många olika sätt, men det gemensamma för alla vägledningssamtal är att det är du själv som sätter målet för dina studier. För en del kan ett vägledningssamtal vara tillräckligt och för andra kan vägledning vara en process med flera samtal.

Du kan till exempel boka ett samtal om du:

  • behöver vägledning kring dina studie- och yrkestankar,
  • planerar att läsa mot en gymnasieexamen,
  • har allmänna frågor om studier och utbildningar eller
  • undrar om du är behörig till en särskild utbildning inom till exempel universitet eller yrkeshögskola.

Stöd i studier

Hos Växjölöftet vuxenutbildning finns det en specialpedagog som kan hjälpa dig om du behöver extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Tillsammans hittar du och specialpedagogen lösningar utifrån dina behov och förutsättningar. Om du vill komma i kontakt med specialpedagogen kan du mejla till studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se

Plan mot kränkande behandling

All personal inom Växjölöftet vuxenutbildning tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Invånare som är i kontakt med Växjölöftet vuxenutbildning ska känna sig trygga och uppleva att de blir respekterade. Kontakten som sker med Växjölöftet vuxenutbildning ska vara säker ur ett likabehandlingsperspektiv.

Plan mot kränkande behandling , 241 kB.

Kontakta vuxenutbildningen

Du som har allmänna frågor om vuxenutbildning kan vända dig till Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Om du vill få individuell vägledning kan du boka ett vägledningssamtal via e-tjänsten Länk till annan webbplats. eller mejla till studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se.

Du kan också ringa till Växjö kommuns kontaktcenter och berätta att du behöver individuell vägledning/berätta om ditt ärende. Då blir du uppringd av en studie- och yrkesvägledare inom tre arbetsdagar.

Senast uppdaterad: 12 september 2023