För studerande

Yrkeshögskole­utbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. Du utbildar dig för ett speciellt yrkesområde inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Nytt för i år är korta samt distans- och satellitutbildningar i Växjö.

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Studerande möter dem på föreläsningar, i projekt och på sin LIA (lärande i arbete). En del av arbetslivet säkrar utbildningens systematiska kvalitetsarbete genom att delta i ledningsgruppen. Det innebär att yrkeskunskapen är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när de studerande är klara med utbildningen.

Satellitutbildning

Satellitutbildning är ett samarbete mellan anordnare på olika orter. Fördelarna är många. För den studerande kan man studera på sin hemmaort med en lokal studiegrupp. Genom videokonferenser följer, interagerar och påverkar du utbildningen. Du får programvaran gratis från ansvarig utbildninganordnare.

KYH Stockholm är ansvarig utbildningsanordnare på två utbildningar i höst, där Växjölöftet Yrkeshögskola agerar satellitort. Du ingår i en studiegrupp som sitter i lokaler på Videum Science Park i Växjö. På gångavstånd har du tillgång till buss som snabbt tar dig till Växjö centrum. Läraren finns på satellit via videolänk. Du söker plats via KYH:s system. Det är alltså ingen distansutbildning.

Du har även tillgång till en assisterande utbildningsledare på plats samt ett regionalt yrkesliv som har behov av yrkesrollen och ofta agerar LIA-företag.

Lärande i arbete

Yh-utbildningar varvar teori med praktiskt lärande, vilket kallas för LIA (lärande i arbete) och är en viktig del av en yrkeshögskoleutbildning. LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna i verkligheten. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen. Minst 25 procent av en yrkeshögskoleutbildning består av LIA.

Pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren i tidigt skede och informera om vilka insatser som kan behövas. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om stöd i olika former för att kompensera svårigheter i studier som till exempel anteckningsstöd, inläsning av litteratur och mentorstöd.

Studiemedel

Yrkeshögskoleutbildning berättigar dig som studerande till studiemedel på samma sätt som högskole- eller universitetsstudier. Studiefinansieringen gäller under hela utbildningen, även under de perioder som är arbetsplatsförlagda, så kallad LIA.

Studiemedel ansöker du om hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Mer information samt personlig inloggning hittar du på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boende i Växjö

Funderar du på att flytta till Växjö och studera? I så fall kan du ha nytta av följande länkar till två bostadsbolag:

Den stora dagstidningen i regionen är Smålandsposten. I den kan du hitta annonser om bostäder eller själv annonsera om boende: smp.selänk till annan webbplats

Länkar

Läs mer om utbildningsformen: Vad är en yrkeshögskola?

Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare.

Ansökningsförfarandet kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något. Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är.

Se till att du bifogar de betygskopior, merithandlingar och annat som du vill referera till samt att dessa svarar mot de krav som ställs för de utbildningar du söker.

Allmän info

Betyg

Du måste skicka in alla handlingar som styrker behörighet.

Arbetsintyg

Om du skickar in arbetsintyg ska de innehålla information om:

  • När du arbetat, start- och slutdatum
  • Hur mycket du arbetat, angivet i heltid, procentsats eller antal timmar för perioden
  • Intyget ska vara undertecknat av arbetsgivaren och daterat efter att arbete upphört. Om det är en pågående anställning ska detta framgå.

Merithandlingar

Om du skickar in merithandlingar, skicka aldrig original. Du ska skicka in vidimerade kopior och tänk på att alla dina handlingar ska vara märkta med namn och personnummer.

Tillgodoräkning

För att tillgodoräkna dig poäng för tidigare relevant utbildning och arbetslivserfarenhet vid urvalet, måste du bifoga kopior på dessa betyg/ intyg. Kontakta aktuell anordnare för ytterligare information.

Om du har frågor
Har du frågor eller vill veta mer om en viss utbildning ber vi dig kontakta utbildningsledaren och utbildningsanordnaren för aktuell utbildning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Förskola och skola