Europas grönaste stad

Växjö är en grön plats med ett brett miljöarbete, öppenhet och trivsel. Arbetet med Europas grönaste stad handlar om en hållbar framtid för oss alla.

Logotyp European Green Leaf vinnare 2018 - Växjö.

Växjö kommun är stolt vinnare av EU-kommissionens European Green Leaf Award 2018. Priset går till städer med 20 000 till 100 000 invånare och som arbetar målmedvetet för en bättre miljö, som skapar grön tillväxt och samverkar med övriga samhället i miljöfrågor. September 2019 är Växjö värd då gröna europeiska städer inom nätverket för European Green Leaf Award ska träffas.

Stark tillväxt och livskvalitet

Växjö är en växande kommun. Mellan 1993 - 2013 har tillväxten ökat (BNP per invånare) i kommunen med 93 procent. Samtidigt har utsläppen av fossil koldioxid minskat med 59 procent mellan 1993 - 2018. Närheten till vatten och grönska, med hög kvalitet och god tillgänglighet, betyder mycket för livskvaliteten och att kommunen är attraktiv.

Alla bidrar

Invånarna i kommunen är viktiga i arbetet som har lett till så stor internationell uppmärksamhet. Många bidrar genom att till exempel: värma upp bostaden med förnybart bränsle, cykla eller åka kollektivt, köpa lokalproducerad och ekologisk mat, sortera sitt avfall. Samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi är också nödvändigt och viktigt för att nå målen i Europas grönaste stad. Tillsammans finns mycket kunskap och möjligheter. Det kan göra att Växjöregionen blir ledande inom snabbt växande affärsområden. Mark och infrastruktur tas tillvara som resurser och avstånden minskar när vi bygger mer sammanhållande bebyggelse. Många är med och skapar Europas grönaste stad. Tillsammans kan vi göra skillnad lokalt!

Från miljö till hållbar utveckling

Växjö kommun arbetar för ett grönare Växjö sedan restaureringar av sjöarna på 70-talet och ett enhälligt beslut om ett fossilbränslefritt Växjö år 1996. Växjö kommun fortsätter öka andelen ekologisk mat och minska de fossila koldioxidutsläpp genom att fler cyklar, byter fordonsbränsle, går och åker buss. Vi breddar också arbetet för en bättre miljö till att arbeta för en hållbar utveckling.

Bakgrund

Varför kallar sig Växjö kommun Europas grönaste stad? Kommunens framgångsrika miljöarbete har lett till stort internationellt och nationellt intresse. Växjö började restaurera de stadsnära sjöarna redan under 1970-talet. Växjö kommun tog ett unikt beslut år 1996 om att sluta använda fossila bränslen (olja, bensin, diesel). Sedan när miljöarbetet fortsatte med goda resultat ledde det till att Växjö under 2000-talet fick flera utmärkelser och internationella miljöpriser och placerade sig på världskartan.

Växjö kommun antog Europas grönaste stad efter att BBC började kalla Växjö detta 2007 för det framgångsrika miljöarbetets skull och internationella medier hängde på.

Definition av Europas grönaste stad

Europas grönaste stad är alla miljöåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som offentliga. Europas grönaste stad grundas på det som är unikt för kommunen idag, vilka värden man står för och visionen om vart man vill komma. Växjö är en miljökommun med politisk enighet om långtgående miljömål och ett aktivt miljöarbete. Vi närmar oss ett fossilbränslefritt Växjö där varje invånare har en låg energianvändning och klimatpåverkan. En mångfunktionell stad med effektiv markanvändning innebär korta avstånd och därmed valmöjlighet för människor att välja miljövänliga kommunikationsmedel. Närheten till vatten och grönska ger livskvalitet och attraktionskraft.
(Antogs av kommunstyrelsen 2008-10-08).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Hållbar utveckling