Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

890 000 kronor till föreningar för ökad integration

10 ideella föreningar i Växjö kommun tilldelas medel för att främja integrationen. Pengarna ska användas till att stärka nyanlända kvinnors och mäns, flickors och pojkars möjligheter till etablering i samhället och minska utanförskapet.

Totalt kom 17 ansökningar om integrationsmedel in från föreningar i kommunen. Integrations- och mångfaldsberedningen har bedömt dem utifrån ”Riktlinjer utvecklingsmedel integration” och var enig i vilka föreningar som bäst levde upp till kriterierna. Totalt delar Växjö kommun ut drygt 890 000 kronor.

Slutgiltigt beslut tas i kommunstyrelsen 5 september.

De sju föreningarna som tilldelas medel är

  • Unga lär unga teater, Studiefrämjandet – 30 500 kr
  • Bokprat för nyanlända, Studiefrämjandet – 27 000 kr
  • Cykla kompis, Lammhults Samhällsförening – 34 770 kr
  • Odla kompis, Miljö Linné – 167 655 kr
  • Mentor till mentor, Växjö rödakorsetkrets – 175 000 kr
  • Neighbourhood, Ulriksbergskyrkan – 100 000 kr
  • Köket som mötesplats, Växjö diakoniförening – 140 000 kr
  • Stallet – en mötesplats, Lammhults ridklubb – 105 960 kr.
  • Frisk och stark – på lokal mark, Trendgym – 9500 kr
  • Öster i samhället, Östers IF – 100 000 kr
Senast uppdaterad: 11 mars 2022