Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö ska delta i nytt klimatprojekt

Klimatutmaningen är en ödesfråga där städerna har en nyckelroll. Växjö kommun är en av nio kommuner som får finansiering för att skynda på klimatomställningen. Det är ett projekt för strategisk innovation inom Viable Cities, som koordineras av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Alla kommuner inom Viable Cities ska ta fram handlingsplaner med ett helhetsgrepp om klimatomställningen. Man ska också bygga tvärsektoriella innovationsteam med mandat och förmåga att skynda på omställningen till den klimatneutrala staden år 2030.

I detta projekt vill Växjö kommun samverka med aktörer i samhället för att utveckla arbetet för omställningen till ett samhälle med låg klimatpåverkan och målet att bli klimatneutrala 2030. Projektet ska också fördjupa sig i områdena byggnation och transport. Växjö kommun kommer att ha ett nära samarbete med Linnéuniversitet. Budgeten är cirka sju miljoner kronor som kommer bidra till arbetet med klimataspekter inom Agenda 2030.

Förutom de enskilda kommunernas projekt ingår det också insatser för att kunna arbeta tillsammans och dra nytta av lärdomar och insikter för snabbare klimatomställning. Den gemensamma ambitionen är att inspirera världens städer,

Om Viable Cities

De kommuner som ingår i Viable Cities är: Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. Projekten startar i september 2019 och pågår två år.

Viable Cities är ett program inriktat på innovation för smarta och hållbara städer. Det är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sverige att ta en ledande roll i att bidra till transformativa systemförändringar för att lösa globala samhällsutmaningar. Viable Cities samordnas av KTH.

Senast uppdaterad: 9 juli 2019