Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjös koldioxidutsläpp minskar

Utsläppen av fossil koldioxid per invånare i Växjö minskade med 1,5 procent mellan år 2017 och år 2018. Det innebär en minskning med 59,1 procent jämfört med när mätningarna började år 1993. Växjö har som målsättning att bli en fossilbränslefri kommun till 2030.

Under 2018 är det i transportsektorn som utsläppen minskat mest per invånare, hela 8 procent. Däremot har utsläpp från uppvärmning ökat då mer torv har använts.

-Den ökade torvanvändningen beror på begränsad tillgång på restavfall från skogsindustrin. Det blev brist bland annat på grund av förra årets heta sommar som gjorde att man inte avverkade skog eftersom det fanns risk för att gnistor skulle skapa skogsbränder, säger Henrik Johansson, miljösamordnare.

-Det är naturligtvis roligt att utsläppen fortsätter minska, men utsläppen behöver minska snabbare om vi ska klara av att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Växjö har som målsättning att bli en fossilbränslefri kommun till 2030. I genomsnitt släppte varje Växjöbo ut 1,87 ton koldioxid under 2018. Om andra växthusgaser räknas in blir det istället 2,9 ton.

-För klimatets skull är det viktigt att titta på hela klimatpåverkan, inte bara det vi släpper ut här i Växjö. Då är det troligt att vår klimatpåverkan är 3-4 gånger högre, säger Magnus P. Wåhlin.

Växjö kommuns klimatarbete

Senast uppdaterad: 6 september 2019