Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utmaningar, erfarenhet och lärdomar med NERO

NERO är ett EU-projekt som startade 2017 och som bland annat syftar till att alla nya offentliga byggnader ska byggas enligt nära-noll-energistandard. Projektet avslutas sista februari 2021 och resultatet av projektet bidrar till fördjupade kunskaper när det kommer till att arbeta för ett hållbart byggande.

NERO står för Nearly Zero Energy Wooden Buildings in Nordic Countries. Projektmedlemmarna bidrog i NERO-projektet med 1–3 stycken case buildings och 1-3 stycken demonstration buildings där case buildings är träbyggnader som redan existerar vid projektets start och demonstration buildings är träbyggnader som planeras att börja byggas under projektets gång och som kan påverkas av projektets idéer.

- Genom att medverka i NERO-projektet har vi fått en fördjupad kunskap i hållbart byggande och förstår nyttan vi kan göra när vi bygger i trä, säger Olivia Thim, affärs- och näringslivsutvecklare.

Träkonstruktioner i Växjö

I Växjö har tre demonstrationsbyggnadsprojekt med träkonstruktioner studerats inom NERO-projektet (Vallen, Passet och Arken). De tre projekten slutfördes 2015 till 2019 och alla innehöll olika typer av träkonstruktioner. Betong har använts i begränsad omfattning; endast i markplattan för ett av projekten och för de två första våningarna (plus hiss och trappor) i de andra två projekten.

- Erfarenheter, utmaningar och lärdomar från dessa projekt presenterade vi vid seminarier under förra året. Att ingå i detta projekt har gjort att vi har lyft frågor vi inte gjort tidigare vilket gör att vi blir trygga i våra beslut och kan göra skillnad när det kommer till att bygga hållbart, säger Olivia Thim.

Erfarenheterna från projekten visar till exempel att brandsäkerhet och sunda miljökrav måste beaktas extra noggrant när träkonstruktioner används. Beträffande de positiva aspekterna av att använda träkonstruktioner framhölls att ytterligare fördelar uppnås förutom det minskade koldioxidavtrycket. Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen upplevdes till exempel bekvämare jämfört med betongkonstruktioner.

Projekten Vallen, Passet och Arken återkommer i de flesta av rapporterna som är publicerade på projektets webplstd. På projektets webbplats finns resultatet i sin helhet Länk till annan webbplats..

Tidigare publicerade artiklar inom projektet:

NERO-projekt bidrar till hållbart byggande. , 198 kB.

Sammanfattning samt projektresultat , 220 kB.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022