Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Underhållsfiske i Växjösjöarna under våren

Under april och maj kommer Växjö kommun att genomföra underhållsfiske i sjöarna Trummen, Växjösjön och Norra Bergundasjön. Fisken som tas upp kommer att gå till biogasproduktion.

Bild visar båt med fiskar i nät och fiskare som håller i en håv med fiskar i.

Underhållsfiske innebär att hålla efter vitfiskpopulationen innan den växer till sig och blir för stor, i Växjösjöarnas fall gäller det främst braxen och mört. Åtgärden skapar flera följdeffekter som gynnar både mångfalden hos ekosystemet i sjön och sjömiljön.

Vitfisk är fisk som till största del lever av djurplankton. Djurplankton lever i sin tur av växtplankton. Växtplankton uppkommer i stora mängder i sjöarna under sommaren och gör så att vattnet blir grumligt. Det gör att rovfisk (så som gädda och abborre) inte kan se eller jaga vitfisk lika bra. Vitfisken får då möjlighet att föröka sig. Med mycket vitfisk i sjön blir det snart brist på djurplankton. De djurplankton som finns kvar hinner inte äta upp och hålla efter den mängd växtplankton som växer till sig.

För att motverka den negativa spiralen genomför Växjö kommun underhållsfiske med jämna mellanrum i Växjösjöarna. Metoden kombineras med bottenbehandling, vilket innebär att näringen låses fast på bottnen och inte läcker ut i vattnet. På så vis får vi både ett friskt ekosystem i sjön, frodiga bestånd av undervattensväxter som syresätter och håller kvar näring på bottnen, samt klara fina sjöar som är härliga att bada i under sommaren.

- På lång sikt är förhoppningen att sjöarna kommer uppnå en god balans så att rovfisken kan hålla efter vitfisken på egen hand. Men det kommer krävas många år av ytterligare fiskeinsatser i Växjösjöarna i form av underhållsfiske innan vi är där, kombinerat med bottenbehandlingar, säger Signe Noresson, sjömiljöansvarig i Växjö kommun.

Läs mer om våra åtgärder att restaurera Växjösjöarna.

Senast uppdaterad: 20 april 2022