Uppdaterad information: Växjö kommun på plats tio i årets Ekomatsliga

Växjö är en av de kommuner i landet som serverar högst andel ekologisk mat inom skola och omsorg. Under 2021 var 53 procent av livsmedelsinköpen ekologiska och det innebär att Växjö hamnar på plats tio i Sverige i en ranking från Ekomatcentrum.

Växjö kommun har ambitiösa miljömål när det gäller inköp av ekologiska och svenska livsmedel till de kommunala köken. Under åren som gått har andelen ekologiska livsmedel ökat stadigt och kommunen har stigit i rankingen från plats elva år 2020 till att nu befinna sig på plats tio i Sverige.

- Vi är stolta över att placera oss så högt i Ekomatsligan och kan konstatera att vi ligger långt före genomsnittet när det gäller inköp av ekologisk mat. Vår målsättning är också att öka andelen svenskodlat och ekologiskt för att gynna svensk produktion av livsmedel och bidra till minskad spridningen av kemiska bekämpningsmedel i naturen, säger Anneli Ekstedt, verksamhetschef för måltidsorganisationen.

Resultatet för första kvartalet 2022 visar att 76 procent av livsmedlen som köptes in var ekologiska och/eller svenska och allt kött som serverades var svenskt. Det är en förbättring jämfört med motsvarande period förra året då andelen ekologiskt och/eller svenskt var 72 procent och andelen svenskt kött var 98 procent.

Växjö kommun fortsätter även att prioritera svenska och ekologiska livsmedel trots att leverantörer aviserat prisökningar. Andreas Olsson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, har gett kommunchefen uppdraget att säkerställa att Växjö kommun står fast vid målsättningen att öka mängden svenskt, ekologiskt och närproducerat i inköp av livsmedel trots prisökningar.

- Lantbrukarna är betydelsefulla livsmedelsproducenter och spelar en viktig roll för den nationella och lokala krisberedskapen. Med dessa åtgärder bidrar kommunen till att stötta våra värdefulla livsmedelsproducenter, säger Andreas Olsson.

Prioriteringen kommer att innebära att menyer kan påverkas genom att utländska livsmedel byts ut i syfte att främja svenska råvaror. Just nu händer det mycket på råvarusidan och flera nya svenska produkter kommer att börja serveras på kommunens skolor och förskolor och i omsorgsverksamheten.

Senast uppdaterad: 16 maj 2022