Traumamedvetet bemötande – utbildning för dig som möter människor som flytt från krig

Du som möter människor som flytt från krig och konflikter och på något sätt deltar i mottagandet av flyktingar och nyanlända är välkommen på utbildning i traumamedvetet bemötande.

Utbildningen genomförs vid två tillfällen och du väljer vilket tillfälle som passar dig. Välj mellan:

  • Lördag 3 december klockan 09.00-15.00 på i Växjö, Linnéuniversitetet sal Tegner/Linné
  • Onsdag 7 december klockan 09.00-15.00 i Ljungby, Ljungsätra serviceboende

Utbildningen är kostnadsfri, men du behöver anmäla dig till valt tillfälle. Sista anmälningsdag är 30 november.

Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

Utbildningen i traumamedvetet bemötande anordnas av VÄV Kronoberg tillsammans med Linnéuniversitetet. VÄV Kronoberg består av representanter från civilsamhället, länets kommuner, region Kronoberg och Länsstyrelsen. Gruppen jobbar med samordning kring mottagning av flyktingar och nyanlända.

Senast uppdaterad: 18 november 2022