Hållbarhet och miljö

En förutsättning för hållbart företagande är att välja att arbeta miljöinriktat och det finns en hel del du kan göra för att miljöanpassa ditt företag. Hållbarhet handlar också om ekonomisk och social hållbarhet, till exempel mångfald och tillgänglighet.

Arbetet med ett lokalt hållbarhetsprogram kallat Hållbara Växjö 2030, har börjat i Växjö kommunkoncern. Målet är ett styrande dokument med visioner och mål som beslutas politiskt hösten 2019.

Hållbarhet och Agenda 2030

Känner du till att Växjö arbetar lokalt med FNs globala mål för hållbar utveckling, här kallade Agenda 2030? Kommunen kommer att ta fram ett hållbarhetsprogram kallat Hållbara Växjö 2030. Läs mer om Växjö kommuns arbete för hållbar utveckling, FNs mål för hållbarhet och kommunens miljömål på
Växjö kommuns arbete med hållbar utveckling

Läs om de Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Jobb och företag