Hälsa och livsmedel

Du som ska driva eller redan driver ett livsmedelsföretag måste se till att alla livsmedel är säkra. Det är livsmedelslagen som reglerar detta. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bra rutiner för egen kontroll.

På grund av ökad smittspridning av Covid-19 gäller allmänna råd på serveringsställen. Läs mer på sidan Så jobbar Växjö kommun kring corona

Det är kommunen som ansvarar för tillsynen över de allmänna råden i serveringsverksamheter. Vänd dig till Växjö kommun om du har frågor.

Företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan den startar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2022
Jobb och företag