Arbetsgivarcenter Omställning

För att bättre kunna möta upp de negativa effekter som den pågående coronapandemin riskerar att bidra till kommer det arbetsmarknadspolitiska projektet Arbetsgivarcenter att förändras och framöver verka i hela Kronobergs län. Projektet har beviljats 4 miljoner kronor i arbetsmarknadspolitiska medel av Arbetsförmedlingen.

Det innebär att projekten Arbetsgivarcenter och Växjölöftet Omställning slås ihop och bildar Arbetsgivarcenter Omställning som kommer att verka i hela Kronobergs län och fokusera främst på utbildningsinsatser utifrån arbetsmarknadens behov.

Arbetsgivarcenter Omställning blir ett komplement till redan befintliga insatser inom länets kommuner och Arbetsförmedlingen med målet att de som står längre från arbetsmarknaden rustas och förbereds för arbetsmarknadens behov.

Arbetsgivarcenter Omställning kommer att koppla insatser, som till exempel Växjölöftet Vuxenutbildning, till arbetssökande i länet för att fler ska vara förberedda för arbete. En viktig del i arbetet blir att identifiera det lokala behovet i länets kommuner.

Exempel på insatser som redan är aktuella är olika utbildningsspår, att skapa digitala mötesplatser i form av jobbmässor och erbjuda arbetsgivare en koordinator inom Arbetsgivarcenter Omställning. Koordinatorns roll blir att navigera inom insatsutbudet i samverkan med det lokala näringslivet.

Vill du veta mer och har frågor; kontakta Rickard Fransson, enhetschef Arbetsgivarcenter Omställning. Telefon 0470-438 56, e-post: rickard.fransson@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2021
Jobb och företag