Växjö kommunarkiv

Växjö kommunarkiv är slutarkiv för Växjö kommuns myndigheter och bolag. I kommunarkivet förvaras handlingar som ska bevaras och som inte längre är aktuella för kommunens förvaltningar och bolag.

När skickas handlingarna till kommunarkivet?

Kommunarkivet tar emot handlingar från kommunens alla förvaltningar och bolag. Handlingarna levereras från verksamheterna till kommunarkivet när de inte längre är aktuella i verksamheten och enligt dokumenthanteringsplanen ska leveras till slutarkivet.

Ett bra sätt att hitta aktuell information är att söka i våra diarier.

Arkivlagen och arkivreglementet styr arkivet

Arkivverksamheten styrs i huvudsak av arkivlagen och Växjö kommuns arkivreglemente. Växjö kommuns arkivreglemente fastlår att Växjö kommunarkiv ansvarar för att:

 • utöva den tillsyn som hör till arkivmyndighetens ansvar
 • ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården
 • ge information, rådgivning och annat stöd åt kommunens myndigheter när det gäller arkiv och informationshantering
 • vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till arkivmyndigheten
 • verka för arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.

Kommunarkivet förvarar handlingar i huvudsak från 1863 i samband med den första kommunreformen år 1862. Av våra arkiv kommer de allra flesta från den kommunala verksamheten, men det finns även ett fåtal arkiv från andra verksamheter.

De kommunala arkiven kommer från Växjö kommun och dess föregångare. Innan Växjö kommun bildades år 1971 fanns här tidigare flera småkommuner och senare storkommuner som tillsammans utgör Växjö kommun idag.

Kontakter

 • Växjö kommunarkiv

  0470-410 00

  kommunarkivet@vaxjo.se

  Besöksadress

  Kulturarvscentrum Småland

  Sandvägen 15, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Måndag- fredag, klockan 09.00-12.00 eller enligt överenskommelse.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022