Skola för barn och vuxna

Alla barn måste gå i grundskolan.
Det kallas skolplikt.

Barnen börjar i skolan
när de är 6 år.
Alla barn går 9 år
i grundskolan.

Efter grundskolan
kan man söka
till skola på gymnasiet.

Vuxna som vill lära sig mer
kan också gå i skola.
Det kallas för vuxenutbildning. 

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 23 november 2022