Grundskola

Barn som är 6 år gamla
ska gå i förskoleklass.

I förskoleklass kan barn
lära sig läsa och skriva.
Barnen får också leka
med nya kompisar.

Barn som är 7 år gamla
går i grundskolans första klass.
I Sverige går barn i grundskolan
tills de fyller 16 år.

Alla barn som bor i Sverige 
måste gå i grundskolan.
Det är för att barnen ska lära sig
att läsa och skriva.  

Om du vill veta mer
kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022