Sammanträdestider

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund högst 30 minuter. Välkomna! Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Utbildningsnämndens sammansträde, klockan 14:00 i A-salen, kommunhuset, om inte annat meddelas.

Utbildningsnämnden 2020

  • 5 februari
  • 4 mars
  • 30 mars
  • 6 maj
  • 10 juni
  • 9 september
  • 21 oktober
  • 18 november
  • 16 december
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2020
Politik och demokrati