Invånardialog

Varmt tack till alla som deltagit i invånardialoger om Växjö kommuns framtid! Här kan du fortsätta följa arbetet.

Varför dialoger?

Växjö kommun är beroende av att ha kontakt med invånare, företagare och andra intressenter. Nu arbetar vi för att hitta bra metoder och arbetssätt för dialogen. Det sker inom projektet Vision 2050 där genomförs och utvecklas intressentdialoger eller invånardialoger.

Vad har vi gjort hittills?

Från oktober 2018 till februari 2019 har cirka 1 500 invånare, organisationer och företag deltagit i dialoger om Växjö kommuns framtid. De har koncentrerat sig på vad vad man tycker är viktigt i vår kommun för att leva, bo och verka här i framtiden. Det är också kopplat till arbetet med att ta fram kommunens nya hållbarhetsprogram – hållbara Växjö 2030 och uppdatering av kommunens översiktsplan.

Dialogerna handlar om sju teman:

  • Tillit och trygghet
  • Hur vi möjliggör en aktiv fritid för alla
  • God hälsa och studiemiljö i skolan
  • Kompetensförsörjning
  • Integration
  • Hållbara transporter
  • Hur bygger vi en hållbar kommun

Dialogerna har genomförts i olika former från öppna större dialoger till riktade samtal med mindre grupper. Dialogerna är ett av tre underlag som Växjö kommuns politik beaktar vid framtida strategiska beslut.

Varmt tack till er som deltog i dialoger om Växjö kommuns framtid! Under hösten 2019 kommer vi genomföra återkopplande aktiviteter utifrån det resultat som höstens och vinterns dialoger ledde till.

Vad gör vi nu?

Under 2019 kommer fördjupande dialoger att genomföras utifrån det underlag som kom fram från första omgången dialoger. Dialogerna kommer att koncentrera sig på hur vi skapar underlag för en bra framtid 2050 och hur vi kan genomföra resan dit.

Har du frågor

Du kan alltid höra av dig till Växjö kommun på flera sätt
synpunkter och felanmälan
info@vaxjo.se

Mer bakgrund

Översiktlig planering

Växjö kommun arbetar med att uppdatera översiktsplanen, du kan följa arbetet på Växjö kommuns webbplats www.vaxjo.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats

Agenda 2030 – Globala målen

Invånardialogerna är en viktig del i Växjö kommuns arbete för att nå FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid. De globala målen hjälper oss att skapa en bättre kommun för oss som lever, bor och verkar här idag och för kommande generationer. Läs mer om arbetet med hållbar utveckling på Växjö kommuns webbplats www.vaxjo.se/hallbarhetlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2019
Politik och demokrati