Förskola och skola

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du ansöka om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen, såsom barnomsorgsplats, skolskjuts, gymnasieplats eller till exempel göra en skadeanmälan. Information om e-tjänsterna Barn- och elevuppgifter och Skolskjuts finns i menyn till höger.

 

Ansök om autogiro

Barn- och elevuppgifter – den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här.

Barn- och elevuppgifter – den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor.

Barnomsorgsplats - ansök om plats i Dexter

Delad faktura för föräldrar med gemensam vårdnad

Förändring omsorgstider i förskola och pedagogisk omsorg

Inkomstförfrågan

Placering i Växjö kommuns förskola från annan kommun

Placering i kommunal förskola i annan kommun

Schema för barnomsorg - lämna ditt schema i Dexter

Uppsägning av plats i barnomsorg och fritidshem

Ansök om autogiro

Barn- och elevuppgifter – den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här.

Barn- och elevuppgifter – den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor.

Inkomstförfrågan

Fritidsplats - ansök om plats via Dexter

Frånvaroanmälan - ansök via Dexter

Inflyttning till Växjö kommun

Kulturskolan - ansökan om plats

Ledighet för elev - ansökan

Medflytt av skolpeng vid skolgång utomlands - ansökan

Modersmålsundervisning - ansökan

Modersmålsundervisning - avanmälan

Schema för fritidshem - lämna ditt schema i Dexter

Skolgång i Växjö kommun, förskoleklass respektive grundskola - ansökan

Skolgång i kommunal förskoleklass respektive grundskola i annan kommun - ansökan

Skolskjuts, den första vårdnadshavaren ansöker här

Skolskjuts, den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina meddelanden

Stipendium för fortsatta studier efter grundskola

Uppsägning av plats i barnomsorg och fritidshem

Utflyttning från Växjö kommun

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

Ersättning för elevresa vid växelvis boende - ansökan

Gymnasieval – ansökan om gymnasieval

Gymnasieval – information på Gymnasium Kronoberg

Inackorderingsbidrag, resebidrag eller elevresa - ansökan

Ledighet för elev - ansökan

Medflytt av skolpeng vid skolgång utomlands - ansökan

Modersmålsundervisning gymnasiet - ansökan

Specialkost och annan kost för elev

Ansökan till Växjölöftet vuxenutbildning

Ansökan till utbildning för Svenska för invandrare, SFI

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2019