Närvarorapportering via webben

Föreningar gör sin närvarorapportering online.

Endast aktiviteter som har närvarorapporteras in i kommunens datasystem kommer att godkännas som underlag för ansökan av föreningsstöd. 

För att en förening ska kunna närvarorapportera i kommunens system måste föreningen utse en ansvarig föreningsadministratör. För att föreningen ska kunna läggas upp i det nya systemet krävs att föreningen lämnar in en fullmakt för föreningsadministratören, styrkt av ett styrelsebeslut. När fullständiga uppgifter skickats till kultur- och fritidsförvaltningen skapas ett konto för närvarorapportering.

Föreningar skickar in sina aktiviteter senast den 1 april varje år för föregående års verksamhet i Växjö kommuns verksamhetssystem.

Närvarorapporterting. Länk till annan webbplats.

Närvarorapportering om man är ansluten till IdrottOnline

För föreningar som registrerar närvaro (fullständigt) via IdrottOnline finns möjligheten att dela dessa uppgifter med kommunen vilket skulle innebära att föreningen slipper närvarorapportera i båda systemen.

För mer information, kontakta föreningsservice via kontaktuppgifterna eller foreningsservice@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2022