Stöd till anhöriga

Lever du med, eller stödjer, en familjemedlem eller vän som har en funktionsnedsättning, är sjuk, äldre, lever med psykisk ohälsa, missbruks/beroendeproblematik eller är utsatt för/utövar våld? Då kan du få stöd, råd och hjälp av Växjö kommun.

Vilket stöd kan kommunen erbjuda anhöriga?

Anhöriga kan behöva stöd på olika sätt. Stödet kan vara i form av insatser riktade till dig som anhörig eller indirekt i form av insatser riktade till din närstående och som även har som syfte att underlätta för dig som anhörig. Vi erbjuder olika former av anhörigstöd baserat på vilken form av stöd som kan vara aktuellt utifrån ditt behov. Här är några exempel på olika typer av på stöd:

 • Anhörigstöd på nätet - En bra plats är en tjänst med anhörigstöd på nätet där du som anhörig kan få information, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar dig. En bra plats erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Tjänsten är kostnadsfri för dig som anhörig och tillgänglig dygnet runt. Nätverket består av anhöriga i åldrarna (16-94 år). Nätverket är nationellt, slutet och du väljer själv hur anonym du vill vara för dem du samtalar med. På En bra plats' webbplats  Länk till annan webbplats.kan du läsa mer och registrera dig som användare. Om du bor någon annanstans, men har din närstående i Växjö kommun kan du kontakta Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se för att få hjälp med att komma i kontakt med rätt person som kan ge dig inloggning till tjänsten.
 • Information, vägledning och råd. Deltagande i informationsmöten och utbildningar/studiecirklar.
 • Samtal, enskilt eller i grupp.
 • Din närstående kan alltid ansöka om bistånd. Exempel på biståndsbedömda insatser som kan bli stöd till anhörig är hemtjänst/boendestöd, avlösning i hemmet växelvård/korttidsvistelse, ledsagning, dagverksamhet. Som anhörig kan du söka stöd för egen del.
 • Anhörigvårdarkort - för dig som vårdar en närstående i hemmet. Anhörigvårdarkort är ett kort som den anhöriga bär med sig där det finns information att man vårdar en anhörig och kontaktuppgifter.

Du hittar inbjudningar och anhörigprogram under rubrik Relaterade dokument.

För att få veta mer om aktiviteter och olika stödformer ringer du Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Du anmäler dig till de evenemang du vill vara med på genom att mejla anhorigkonsulent@vaxjo.se eller genom att ringa Växjö kommun kontaktcenter på 0470- 410 00.

Vecka 26

Torsdag 29 juni

 • Hundpromenad med Ester klockan 10.00-11.00. Samling Bergövägen 5 A. Kostnadsfritt

Vecka 27

Tisdag 4 juli

 • Sommarpromenad vid Växjösjön klockan 14.00-16.00. Samling kaffestugan i Standbjörket. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Torsdag 6 juli

 • Flottfärd och promenad vid Annevik klockan 10.00-12.00. Samling vid Annevik, Hagavik i Växjö. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Vecka 28

Tisdag 11 juli

 • Bokcafé på Lyckans café klockan 14.00-15.30. Vi ses över fika och ger varandra boktips och byter böcker. Fika till självkostnadspris (30 kronor inklusive dryck och kaka).

Torsdag 13 juli

 • Minigolf på Spetsamossen klockan 14.00-16.00. Vi spelar en runda golf och avlsutar med galss i solen. Golfkostnad och fika till självkostnadspris.

Vecka 29

Tisdag 18 juli

 • Sommarbingo på Lyckans café klockan 14.00-16.00. Dags för en eftermiddag med bingospel, fina priser finns att vinna. Fika och bingobricka finns att köpa till självkostnadspris. 10 kronor per bricka och 30 kronor för fika.

Torsdag 20 juli

 • Promenad vid Växjösjön klockan 14.00-15.30. Samling vattentorget. Fika eller glass finns att köpa till självkostnadspris.

Vecka 30

Tisdag 25 juli

 • Sommarbingo på Lyckans café klockan 14.00-16.00. Dags för en eftermiddag med bingospel, fina priser finns att vinna. Fika och bingobricka finns att köpa till självkostnadspris. 10 kronor per bricka och 30 kronor för fika.

Torsdag 27 juli

 • Promenad till Rosenträdgården klockan 14.00-15.30. Samling vid Lyckans café. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Vecka 31

Tisdag 1 augusti

 • Utegym på Hofs Park klockan 10.30-11.30. Samling Bergövägen 5B. Vi bjuder på frukt och dricka. Om du vill stanna kvar och äta lunch med anhörigkonsulenterna, ta med egen lunch. Kostnadsfritt.

Torsdag 3 augusti

 • Promenad vid Växjösjön klockan 14.00-15.30. Samling vattentorget. Fika eller glass finns att köpa till självkostnadspris.
Senast uppdaterad: 5 juni 2023