Anhörig till äldre eller långvarigt sjuk person

Att en närstående blir äldre är naturligt och att finnas där för dem känns meningsfullt för många. Du som vårdar, eller stödjer, en person i hemmet som är äldre eller långvarigt sjuk kan få så kallat anhörigstöd.

Via anhörigstödet kan du få möjlighet till egen tid med aktiviteter och avkoppling. Anhörigstöd kan ges både tillfälligt eller regelbundet utifrån din och din närståendes behov.

Anhörigstöd kan till exempel bestå av

 • Avlösning i hemmet
  Bor du tillsammans med den du vårdar kan du få avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer då hem och tar hand om den du vårdar så att du kan få egen tid. Du kan få avlösning både dag- och kvällstid. De timmar som inte utnyttjas en månad kan inte sparas.
 • Avlösning utanför hemmet, så kallad växelvård
  Växelvård betyder att den du vårdar vistas växelvis hemma och på ett korttidsboende. Den du vårdar har möjlighet att vara där lika mycket som han eller hon är hemma.
 • Dagverksamhet
  Det finns flera olika dagverksamheter i Växjö. Hit får den som vårdas i hemmet komma för att du som anhöriga ska få avlösning och tid för dig själv.
 • Hemtjänst
  Hjälp med personlig omvårdnad av den du vårdar.
 • Trygghetslarm
  Ett larm kan öka tryggheten hemma. Larmet kopplas via telefonen och genom en enkel tryckning på larmknappen kan ni få hjälp om något akut har hänt hemma.

Ansök om anhörigstöd

Den du vårdar ansöker om anhörigstöd. Ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett eller via vår e-tjänst Ansökan om bistånd enligt SoL och begäran enligt LSS.

Så går ansökan till

När ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till anhörigstöd. Handläggaren träffar er för att samtala om vad ni behöver hjälp med. Ibland kan handläggaren behöva mer information exempelvis från en läkare.

Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.

Om dina behov ändras, det vill säga om du skulle behöva mer eller mindre hjälp, måste du meddela handläggaren om det. Då kommer beslutet om anhörigstöd att prövas på nytt.

Om du inte får anhörigstöd

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga inte får anhörigstöd, kan du som ansökt om insatsen överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig med detta.

Avgifter och kostnader

Avlösning i hemmet är avgiftsfritt upp till 20 timmar per månad. För övrigt stöd tas det ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Du kan välja utförare

Du kan välja om du vill få hjälpen av kommunen eller en privat utförare. Vilka valmöjligheter du har beror på var du bor. Du väljer genom att fylla i en blankett som du får av handläggaren.

Handläggaren kontaktar den du valt och berättar för dem vilken hjälp du har rätt att få. Den du valt kommer sedan att kontakta dig.

Utifrån vilket stöd du behöver, gör ni tillsammans upp en plan för hur, när och på vilket sätt du ska få hjälp. Målet är att du ska må bra, känna trygghet och få möjlighet att vara med och bestämma över det stöd och den hjälp du får.

Du behöver inte välja vem som ska ge dig hjälpen. Gör du inget val väljs utförare åt dig genom en på förhand bestämd turodning.

Byta utförare

Om du vill byta utförare kontaktar du handläggaren på kommunen.

Andra former av anhörigstöd

Våra anhörigkonsulenter kan ge information om andra former av stöd som anhöriggrupper, föreläsningar, träffpunkter eller kontakter med demenssjuksköterska. Anhörigkonsulenterna nås via kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Digitalt anhörigstöd kring demens

Vi erbjuder digitalt anhörigstöd kring demens på Demenslotsens webbplats Länk till annan webbplats.. Här får du relevant information när du behöver den. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp.

Anhörigvårdarkort

Om du vårdar en närstående i hemmet och själv blir sjuk, är det bra att ha ett anhörigvårdarkort med dig. Då kan de som hjälper dig se att du tar hand om en närstående och se till så att hen får den hjälp hen behöver. Anhörigvårdarkortet är en säkerhet för den du vårdar.

Du har kortet i plånboken/handväskan och det innehåller följande information:

 • Namn på dig som är anhörigvårdare och som ansvarar för den som är beroende av hjälp.
 • Uppgifter om den som du vårdar.
 • Namn på personer som kan kontaktas om du blir sjuk eller råkar ut för en olyckshändelse. Dessa personer är informerade om vad de ska göra om de blir uppringda.

Kortet är gratis och du kan beställa det hos anhörigkonsulenterna. Du når dem via kommunens kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023