Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om när vi träffas får inte lämnas ut till obehöriga.

När vi samarbetar med andra myndigheter krävs det att du går med på  att vi lämnar ut uppgifter om dig och dina närmaste. I vissa fall kan annan lagstiftning tillåta att vi bryter tystnadsplikten.

Socialtjänsten skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024