Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige (KF) 2019-11-19

Anslås: 2019-11-25

Nedtages: 2019-12-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2019-11-05

Anslås: 2019-11-18

Nedtages: 2019-12-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2019-11-12

Anslås: 2019-11-21

Nedtages: 2019-12-13

Kommunstyrelsen (KS) 2019-11-05

Anslås: 2019-11-25

Nedtages: 2019-12-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2019-11-26

Anslås: 2019-11-29

Nedtages: 2019-12-23

Byggnadsnämnden 2019-11-14

Anslås: 2019-11-21

Nedtages: 2019-12-13

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-11-28 omedelbar justering

Anslås: 2019-12-04

Nedtages: 2019-12-27

Byggnadsnämnden 2019-11-28

Anslås: 2019-12-04

Nedtages: 2019-12-27

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-20

Anslås: 2019-12-05

Nedtages: 2019-12-31

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2019-11-19

Anslås: 2019-11-21

Nedtages: 2019-12-16

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-26

Anslås: 2019-12-04

Nedtages: 2019-12-27

Nämnden för arbete och välfärd 2019-11-20, omedelbar justering

Anslås: 2019-11-20

Nedtages: 2019-12-12

Nämnden för arbete och välfärd 2019-11-20

Anslås: 2019-11-25

Nedtages: 2019-12-17

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2019-11-29

Anslås: 2019-12-02

Nedtages: 2019-12-27

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-11-13

Anslås: 2019-11-19

Nedtages: 2019-12-11

Protokoll extra arbetsutskott 2019-11-26

Anslås: 2019-11-27

Nedtages: 2019-12-19

Protokoll omsorgsnämnden 2019-11-26

Anslås: 2019-12-03

Nedtages: 2019-12-27

Protokoll fonder omsorgsnämnden 2019

Anslås: 2019-12-03

Nedtages: 2019-12-27

Tekniska nämndens arbetsutskott (TNAU) 2019-11-21

Anslås: 2019-11-22

Nedtages: 2019-12-13

Tekniska nämnden (TN) 2019-11-21

Anslås: 2019-11-26

Nedtages: 2019-12-18

Tekniska nämndens arbetsutskott (TNAU) 2019-11-28

Anslås: 2019-12-03

Nedtages: 2019-12-27

Utbildningsnämnden 2019-10-16

Anslås: 2019-11-14

Nedtages: 2019-12-14

Utbildningsnämnden 2019-10-28

Anslås: 2019-11-14

Nedtages: 2019-12-14

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslås: 2019-11-14

Nedtages: 2019-12-14

Utbildningsnämnden 2019-10-16

Anslås: 2019-11-14

Nedtages: 2019-12-14

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

Anslås: 2019-11-14

Nedtages: 2019-12-14

Utbildningsnämnden (UN) 2019-11-13

Anslås: 2019-12-04

Nedtages: 2020-01-04

Utbildningsnämnden (UN) 2019-11-13

Anslås: 2019-12-04

Nedtages: 2020-01-04

Just nu finns inga aktuella dokument

Protokoll Överförmyndarnämnden östra Kronoberg 191126

Anslås: 2019-11-28

Nedtages: 2019-12-13

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

VoB Kronoberg 2019-10-31

Anslås: 2019-11-21

Nedtages: 2019-12-13

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Politik och demokrati