Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige (KF) 2019-10-15

Anslås: 2019-10-08

Nedtages: 2019-10-30

Kommunstyrelsen (KS) 2019-09-10

Anslås: 2019-10-01

Nedtages: 2019-10-23

Kommunstyrelsen (KS) 2019-10-01

Anslås: 2019-10-04

Nedtages: 2019-10-28

Protokoll kommunstyrelsens hållbarhetsutskott (KSHU) 2019-09-24

Anslås: 2019-10-07

Nedtages: 2019-10-29

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2019-10-01

Anslås: 2019-10-07

Nedtages: 2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2019-10-08

Anslås: 2019-10-15

Nedtages: 2019-11-06

Extra arbetsutskott 2019-09-26

Anslås: 2019-10-02

Nedtages: 2019-10-24

Byggnadsnämnden 2019-09-26

Anslås: 2019-10-02

Nedtages: 2019-10-24

Byggnadsnämnden 2019-09-26

Anslås: 2019-10-02

Nedtages: 2019-10-24

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-10

Anslås: 2019-10-17

Nedtages: 2019-11-08

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2019-10-02

Anslås: 2019-10-02

Nedtages: 2019-10-22

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2019-10-09

Anslås: 2019-10-14

Nedtages: 2019-11-05

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2019-10-16, omedelbar justering

Anslås: 2019-10-16

Nedtages: 2019-11-06

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2019-10-16

Anslås: 2019-10-21

Nedtages: 2019-11-11

Protokoll omsorgsnämnden 25 september

Anslås: 2019-09-30

Nedtages: 2019-10-22

Protokoll ONAU 2019-10-09

Anslås: 2019-10-15

Nedtages: 2019-11-06

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-09-26

Anslås: 2019-10-01

Nedtages: 2019-10-23

Tekniska nämnden 2019-09-26

Anslås: 2019-10-01

Nedtages: 2019-10-23

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-10-10

Anslås: 2019-10-15

Nedtages: 2019-11-06

Utbildningsnämnden 2019-09-11

Anslås: 2019-10-01

Nedtages: 2019-11-01

Utbildningsnämnden 2019-09-11

Anslås: 2019-10-01

Nedtages: 2019-11-01

Utbildningsnämnden 2019-10-03

Anslås: 2019-10-03

Nedtages: 2019-11-03

Utbildningsnämnden 2019-10-16 Omedelbar justering

Anslås: 2019-10-16

Nedtages: 2019-11-16

Utbildningsnämnden 2019-10-16 Omedelbar justering

Anslås: 2019-10-16

Nedtages: 2019-11-16

2019-09-26

Anslås: 2019-10-01

Nedtages: 2019-10-23

Just nu finns inga aktuella dokument

Protokoll 2019-10-03

Anslås: 2019-10-08

Nedtages: 2019-10-30

Flytt av fordon ANO366

Anslås: 2019-07-26

Nedtages: 2019-10-30

Flytt av fordon KBX238

Anslås: 2019-08-05

Nedtages: 2019-11-06

Flytt av fordon RJW827

Anslås: 2019-08-06

Nedtages: 2019-11-07

Flytt av fordon UHF650

Anslås: 2019-08-08

Nedtages: 2019-11-09

Direktionen för VoB Kronoberg 2019-10-31

Anslås: 2019-10-02

Nedtages: 2019-10-31

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2019
Politik och demokrati