Organisation och politik

Växjö kommun är uppdelad på kommunstyrelsen, 9 nämnder och 6 förvaltningar. I kommunens förvaltningar och helägda bolag arbetar cirka 7 430 personer.

Kommunalråd

Växjö kommuns främsta politiska företrädare för perioden 2023-2026 är kommunalråden: 
Malin Lauber (S), Maria Garmer (V) och Pernilla Torneus (M).

Malin Lauber, politiker, S, Växjö kommun

Malin Lauber (S)

Kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Maria Garmer, politiker, V, Växjö kommun

Maria Garmer (V)

Kommunalråd, 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 070-835 02 33
E-post: maria.garmer@vaxjo.se

Pernilla Tornéus, politiker, M, Växjö kommun

Pernilla Tornéus (M)

Oppositionsråd, 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-410 92 eller 070-893 25 97
E-post: pernilla.torneus@vaxjo.se

Tomas Thornell, politiker, S, Växjö kommun

Tomas Thornell (S)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-79 64 46 och 070-991 29 12
E-post: tomas.thornell@vaxjo.se

Magnus P Wåhlin, politiker, MP, Växjö kommun

Magnus P Wåhlin (MP)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-439 87 eller 070-626 00 97
E-post: magnus.wahlin@vaxjo.se

Anton Olsson, politiker, M, Växjö kommun

Anton Olsson (M)

Oppositionsråd, ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 072-246 44 46
E-post: anton.olsson@vaxjo.se

Kommunchef

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson med ansvar för kommunövergripande utvecklingsarbete och samordning.

Catharina Rydberg Lilja, kommunchef, Växjö kommun

Catharina Rydberg Lilja

Kommunchef
Telefon: 0470-410 00
E-post: Catharina.Rydberg-Lilja@vaxjo.se

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Du kan lämna synpunkter, beröm och klagomål på Växjö kommuns verksamheter genom vår e-tjänst.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Senast uppdaterad: 12 juni 2024