Nämnderna och deras förvaltningar

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna. 

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstepersoner och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Varje nämnd har en allmänhetens frågestund då du kan komma och ställa din fråga till politikerna. Det kan handla om ett kommande beslut eller ett beslut som tagits och som rör den aktuella nämndens verksamheter.

Nämndernas sammanträdestider 2019

Kommunfullmäktige

26 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 11 och 12 juni, 3 september, 15 oktober, 19 november
och 17 december.

Kommunstyrelsen

15 januari, 12 februari, 5 mars, 9 april, 7 och 28 maj, 20 augusti, 10 september, 1 oktober, 
5 november och 3 december.

Byggnadsnämnden

7 och 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 24 juni, 29 augusti, 26 september,
24 oktober, 14 november och 12 december.

Kultur- och fritidsnämnden

30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 18 december.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15 januari, 22 januari, 12 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 26 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober och 26 november.

Nämnden för arbete och välfärd

30 januari, 28 februari, 27 mars, 25 april, 22 maj, 20 juni, 28 augusti, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Omsorgsnämnden

6 februari, 13 mars, 24 april, 5 juni, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

Tekniska nämnden

17 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december.

Utbildningsnämnden

23 januari, 13 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 13 juni, 11 september, 16 oktober, 13 november och 11 december.

Valnämnden

23 januari, 20 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 19 juni, 29 augusti, 26 september
och 19 december.

Överförmyndarnämnden

3 januari, 5 februari, 12 mars, 9 april, 15 maj, 18 juni, 20 augusti,17 september, 22 oktober,
26 november och 16 december.


Nämndernas sammanträdestider 2020

Kommunfullmäktige

25 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 9 juni, 1 september, 20 oktober, 17 november
och 15 december.

Kommunstyrelsen

14 januari, 4 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 26 maj, 18 augusti, 8 september, 6 oktober,
3 november och 1 december.

Byggnadsnämnden

30 januari, 27 februari, 26 mars, 30 april, 28 maj, 22 juni, 27 augusti,  24 september, 29 oktober, 19 november och 10 december.

Kultur- och fritidsnämnden

5 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november och
9 december.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

28 januari, 3 mars, 31 mars, 5 maj, 2 juni, 1 september, 29 september, 3 november och
1 december.

Nämnden för arbete och välfärd

6 februari, 18 mars, 29 april, 20 maj, 24 juni, 9 september, 14 oktober, 18 november och 18 december.

Omsorgsnämnden

19 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 23 september, 21 oktober, 26 november och 16 december.

Tekniska nämnden

27 februari, 26 mars, 30 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november
och 17 december.

Utbildningsnämnden

5 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 18 november
och 16 december.

Valnämnden

23 januari, 7 maj, 10 september och 26 november.

Överförmyndarnämnden

21 januari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 8 juni, 30 juni, 18 augusti, 22 september, 3 november
och 15 december.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Politik och demokrati