Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tre tillsynsområden, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Genom tillsyn och information arbetar vi långsiktigt för att bevara och förbättra miljön och arbeta för en god livsmiljö i Växjö kommun. Nämndens uppgifter utförs av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av elva ledamöter med elva ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anders Landin (L)

Ordförande
Anders Landin (L)
Telefon:
E-post: anders.landin@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Arijeta Reci (S)

Vice ordförande
Arijeta Reci (S)
Telefon: 0470-431 60
E-post: arijeta.reci@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder TjänstepersonBeskrivning: Porträttbild Madeleine Karlsson

Förvaltningschef
Madeleine Karlsson
Telefon: 0470-419 51 eller 070-854 59 17
E-post: madeleine.karlsson3@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se 
Fax: 0470-413 40
Postadress: Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden , Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18, plan 6

Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2019
Politik och demokrati