Bygga nytt, bygga om, bygga till

När du bygger nytt, renoverar eller river en byggnad påverkar du omgivningen och miljön för en lång tid framöver. Därför finns det regler och lagar för hur du får bygga.

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänst och även följa dina pågående ärenden på Mina sidor. All kommunikation med handläggaren kommer att ske på Mina sidor och när något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post. Du som ansökt via blankett har kontakt med handläggaren via e-post. Behöver du göra en komplettering av ditt ärende kommer handläggaren att kontakta dig.

Tänk på att läsa igenom checklistorna innan du börjar din ansökan så att du får med alla handlingar som behövs. Om inte handlingar är med kommer du att få ett kompletteringsbrev inom 3 veckor.

Checklistor för bygglov

Bygglovsrådgivning

Vi erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt. Du bokar din tid via e-tjänst.

Vi hjälper dig inför din ansökan

Vid bygglovsrådgivningen får du möjlighet att ställa frågor till en bygglovshandläggare redan innan du gör din bygglovsansökan. Det kan exempelvis handla om frågor som; om det behövs bygglov, vad som gäller i ditt område, hur mycket du får bygga eller om det finns några andra särskilda regler. Både privatpersoner och företag kan boka tid för bygglovsrådgivning och det är kostnadsfritt. Tiden bokar du via e-tjänsten Frågor till bygglovsavdelningen, där får du välja mellan att vi ringer upp dig, ett digitalt möte via teams eller att du kommer till kommunhuset för ett fysiskt möte.

När du bokar tid för bygglovsrådgivning tänk då på att tydligt förklara vad det är du önskar få svar på. Bifoga gärna skisser eller foton, så handläggaren kan förbereda sig och ta fram information som behövs för att ge dig den hjälp som du behöver.

Ett vägledande samtal

Under samtalet har vi inte möjlighet att ta beslut eller göra tolkningar av bestämmelser och möjliga avvikelser. För att göra det behöver vi få in en ansökan om bygglov som vi kan handlägga och därefter ta beslut.

Frågor till bygglovsavdelningen

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Anmälan om eldstad/rökkanal

Bygglov för skylt

Bygglov för transformatorstation

Lämna yttrande som sakägare

Om ärendet gäller företag, tänk på att vara tydlig under fakturamottagare att ändra till företagets uppgifter.

Mina sidor - följ ärende

Senast uppdaterad: 11 juli 2024