Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Student på Kungsmad 2020

Kungsmadskolan kommer att anordna studentutsläpp i samband med skolavslutningen men utifrån rådande situation med Covid-19 kommer planeringen att se annorlunda ut.

Kungsmadskolans studentutsläpp kommer genomföras klassvis under perioden 9-12 juni med ca 4 klasser per dag, se separat schema. Respektive klass kommer få information om vad som gäller under studentdagen.

Det är varje elevs ansvar att lämna skolområdet omedelbart efter utsläpp på ett säkert sätt, för att lämna plats för nästa klass. Begränsat med publik är tillåtet, max två personer per elev. Var inbjuden publik får befinna sig kommer att markeras på skolgården. Det är av yttersta vikt att dessa riktlinjer följs.

Inga övriga större samlingar, ceremonier eller parader kommer att tillåtas. Ingen officiell avslutning i samband med att läsåret slutar kommer att ske för någon årskurs utan respektive mentorer kommer meddela sina klasser hur man avslutar terminen.

Om smittläget i regionen/kommunen förvärras kan ovanstående upphöra att gälla med kort varsel.

Tisdag 9/6

Kl.11.00 4-åriga programmen

Kl.12.00 SAB17

Kl.13.00 SAL17

Kl.14.00 ESM17 och ESD17


Onsdag 10/6

Kl.11.00 FT17

Kl.12.00 HA17A

Kl.13.00 HA17B

Kl.14.00 HT17


Torsdag 11/6

Kl.11.00 BA17A+B

Kl.12.00 BA17CDE

Kl.13.00 IN17


Fredag 12/6

Kl.11.00 RL och RLB17

Kl.13.00 HV17

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2020