Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kungsmadskolan planerar inför studentutspring för 2021 års avgångselever

I en tid som inte liknar någon annan är det viktigt att fortsätta fira och glädjas åt milstolpar och framgångar i livet.
Vi kommer att uppmärksamma studenten på ett annorlunda, men värdigt sätt som samtidigt uppfyller de krav
som finns för att minska risken för smitta.

För närvarande pågår planering inför studentutspringet och så snart vi har mer detaljer kommer information att
publiceras på denna sida. Det vi redan nu vet är att utspringet kommer att delas upp på tre dagar - måndag 7/6,
tisdag 8/6 och onsdag 9/6. Vilka klasser som springer ut respektive dag ber vi att få återkomma med.

Senast uppdaterad: 10 mars 2021