Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Gymnasielever erbjuds ta vaccin mot covid-19 på skoltid

Växjö kommun kommer under hösten att erbjuda alla gymnasielever att vaccinera sig mot covid-19 under skoltid på respektive gymnasieskola.

- Vi ser att det fortfarande pågår en samhällsspridning av coronaviruset och det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Därför är det glädjande att vi idag kan berätta att vi kommer att erbjuda alla gymnasieelever vaccination under skoltid, så att elever och personal kan gå till jobbet och skolan utan att riskera att smitta andra. Tillsammans kan vi gå mot ljusare tider, säger Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Planering av hur genomförandet ska se ut på respektive gymnasieskola pågår, men förhoppningen är att vaccineringen kan komma igång redan under nästa vecka.


- Det är viktigt att vaccinationsprogrammet rullar på så att vi kan säkerställa närundervisning för alla våra gymnasielever och det är väldigt positivt att vi nu har fått till den här lösningen med IDOC som är det företag som kommer att genomföra vaccinationerna på våra gymnasieskolor, säger Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Vaccinationen är konstadsfri och frivillig. Alla elever kommer att få en samtyckesblankett som vårdnadshavare ska skriva under, samt fylla i en hälsodeklaration innan vaccinering. Vaccineringen genomförs av en privat vaccinationsaktör, IDOC, som kommer till skolorna för att vaccinera en klass i taget.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021