Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Från och med hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande behörigheten till högskola och universitet i alla yrkesprogrammen.

De aktuella kurserna är svenska 2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6. Du måste ha godkända betyg på kurserna samt en yrkesexamen för att få den grundläggande behörigheten.

Under sin gymnasietid har du rätt att välja bort en eller fler kurser som ingår i den grundläggande behörigheten. Du har även rätt att läsa in grundläggande behörighet via vuxenutbildningen efter gymnasiet.

De nya bestämmelserna tillämpas första gången för de elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Senast uppdaterad: 13 februari 2023