Hantering av fusk i samband med eget arbete, prov och dyklikt

Definition av fusk

 • Att kopiera någon annans material eller plagiera utan att redovisa källan.
 • Att medföra/använda otillåtna hjälpmedel.
 • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information vid skrivningstillfälle/examination.
 • Att fabricera/hitta på falska uppgifter.
 • Att låta någon annan skriva sitt arbete

Åtgärder vid fusk

Steg 1

 • Enskilt samtal mellan lärare och elev samt rektor.
 • Kontakt med vårdnadshavare om eleven är under 18 år.
 • Inget betyg på arbetet/provet.
 • Elevens övriga undevisande lärare informeras.

Steg 2

 • Vid upprepning är grundprincipen att betyg ej sätts på kursen eller, om eleven har presterat andra accepterande underlag för bedömning, att betyget F sätts.
 • Eleven skall, om steg 2 är är aktuellt, informeras om rätten till prövning. 

Kontakter

Senast uppdaterad: 24 januari 2024