Medborgarundersökning

Växjö kommun vill gärna att alla Växjöbor ska vara nöjda med det arbete kommunen gör och känna att de kan påverka. För att kunna erbjuda så bra service som möjligt är det viktigt att veta vad invånarna tycker om vårt arbete och vad de tycker om att leva och bo i Växjö kommun.

Svaren på medborgarundersökningen hjälper oss att utveckla verksamheten i Växjö kommun och resultaten används för att ständigt se över och förbättra kvaliteten i tjänsterna och servicen till Växjöborna.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, med ett urval på 1 600 personer i åldrarna 18 år och uppåt i Växjö kommun. Växjö kommun har genomfört medborgarundersökningen vartannat år sedan 2006.

Lämna medborgarförslag

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Senast uppdaterad: 30 juni 2022