Administration och övrig personal

Här finns kontaktuppgifter till administration och övrig personal på Kungsmadskolan.

Reception

Marie Sjöqvist, administratör
Telefon: 0470-417 90
E-post: marie.sjoqvist2@vaxjo.se

Elevexpediton

Susanne Lingedal, administratör
Telefon: 0470-411 48
E-post: susanne.lingedal@vaxjo.se

Bibliotek 

Cecilia Elmdahl, bibliotekarie
Telefon: 0470-79 64 13
E-post: cecilia.elmdahl@vaxjo.se

Carina Bech, biblioteksassistent
Telefon: 0470-419 87
E-post: carina.bech@vaxjo.se

IKT-Pedagog / IT-Samordnare

Ola Durborg
Telefon: 0470-79 64 16
E-post: ola.durborg@vaxjo.se

Chef administrativa enheten

Johan Krantz
Telefon: 0470-418 93
E-post: johan.krantz@vaxjo.se

Kansli

Iréne Gylfe, Ekonomi och personalredogörare                
Telefon: 0470-417 87
E-post: irene.gylfe@vaxjo.se

Planerare

Mats Hallberg
Telefon: 0470-79 64 51
E-post: mats.hallberg@vaxjo.se

Wouter Greijdanus
Telefon: 0470-414 56
E-post: wouterhaaye.greijdanus@vaxjo.se

Vaktmästeri

Michael Hallsten
Telefon: 0470-417 91
E-post: michael.hallsten@vaxjo.se

Ulf Alexiusson
Telefon: 0470-417 73
E-post: ulf.alexiusson@vaxjo.se

Samordnare

Marie-Louise Molin Gabrielsson
Telefon: 0470-412 11
E-post: marie-louise.mohlingabrielsson@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2019
Kungsmadskolan