Administration och övrig personal

Här finns kontaktuppgifter till administration och övrig personal på Kungsmadskolan.

Reception

Marie Sjöqvist, administratör
Telefon: 0470-417 90
E-post: marie.sjoqvist2@vaxjo.se

Elevexpediton

Susanne Lingedal, administratör
Telefon: 0470-411 48
E-post: susanne.lingedal@vaxjo.se

Bibliotek 

Cecilia Elmdahl, bibliotekarie
Telefon: 0470-79 64 13
E-post: cecilia.elmdahl@vaxjo.se

Maria Lagerqvist, bibliotikare
E-post: maria.lagerqvist@vaxjo.se

IKT-Pedagog / IT-Samordnare / Content Manager

Kansli

Iréne Gylfe, Ekonomi och personalredogörare                
Telefon: 0470-417 87
E-post: irene.gylfe@vaxjo.se

Planerare

Wouter Greijdanus
Telefon: 0470-414 56
E-post: wouterhaaye.greijdanus@vaxjo.se

VFU-samordnare

Kristina Hallberg
Telefon: 0470-79 60 64
E-post: kristina.johnson-hallberg@vaxjo.se

Vaktmästeri

Michael Hallsten
Telefon: 0470-417 91
E-post: michael.hallsten@vaxjo.se

Ulf Alexiusson
Telefon: 0470-417 73
E-post: ulf.alexiusson@vaxjo.se

Kontakter

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022