Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Elevhälsan

Vi vill undanröja hinder för din lust att lära.
Välkommen med stora eller små ”bekymmer"...

Inger Fransson

Skolsköterska för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Estetiska programmet (ES), Hantverksprogrammen (HV), Hotell- och turismprogrammet (HT), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
E-post: inger.fransson3@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 97

Sofi Runesson

Skolsköterska för Fordons- och transportprogrammet (FT), Handels- och adminstrationsprogrammet (HA), Industritekniska programmet (IN), Samhällsvetenskaps programmen (SA)
E-post: sofi.runesson@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 96

Jeanette Andersson

Skolsköterska för Språkintroduktionen, Gymnasiesärskolan
E-post: jeanette.andersson@vaxjo.se
Telefon: 0470-431 47

Robert Andersson

Skolkurator för Fordons- och transportprogrammet(FT), Handels- och adminstrationsprogrammet (HA), Industritekniska programmet (IN), Samhällsvetenskaps programmen (SA)
E-post: robert.andersson@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 69 87

Pia Titusson

Skolkurator för Hantverksprogrammet (HV), Hotell- och turismprogrammet (HT), Språkintroduktionen
E-post: pia.titusson@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 03

Frida Wulff

Skolkurator för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Estetiska programmet (ES), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 
E-post: frida.wulff@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 97

Monica Danielsson

Skolkurator för Gymnasiesärskolan
E-post: monica.danielsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 39

Jitka Gullstrand

Specialpedagog för Fordons- och transportprogrammet(FT), Industritekniska programmet (IN), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
E-post: jitka.gullstrand@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 28

Catharina Rappner

Specialpedagog för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
E-post: catharina.rappner@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 12

Helen Jönsson

Specialpedagog för Estetiska programmet (ES), Hantverksprogrammen (HV), Hotell- och turismprogrammet (HT), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
E-post: helen.jonsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 60 62

Isabell Joas Kjellander

Specialpedagog för Handels- och administrationsprogrammet (HA), Språkintroduktionen
E-post: isabelle.joaskjellander@vaxjo.se 
Telefon: 0470-79 64 61

Sofia Henriksson

Socialpedagog
E-post: sofia.henriksson@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 96

Lena Carlberg (tjänstledig)

E-post: lena.carlberg@vaxjo.se
Telefon: 0470-419 90

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Kungsmadskolan