Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Skolledning

Klas Gummeson

Områdeschef Gymnasiet, Utbildningsförvaltningen
E-post: Klas.Gummeson@vaxjo.se
Telefon: 0470-419 88

Martin Wikerstål, enhet 1

Rektor Fordons- och transportprogrammet (FT), Industritekniska programmet (IN)
E-post: martin.wikerstal@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 82

Marcus Johansson, enhet 2

Rektor för Handels- och administrationsprogrammet (HA), Hantverksprogrammet (HV) ,
Hotell- och turismprogrammet (HT)
E-post: marcus.johansson2@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 81

Marie Martinsson, enhet 3

Rektor för Introduktionsprogrammet - språkintroduktionen (IM)
E-post: marie.martinsson2@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 76

Staffan Johnson, enhet 4

Rektor för gymnasiesärskolan.
E-post: staffan.johnson@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 72

Johan Krantz, enhet 5

Rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Administrationschef
E-post: johan.krantz@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 93

Andreas Söderqvist, enhet 6

Rektor för Estetiska programmet (ES), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
E-post: andreas.soderqvist@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 84

Hanna Höckert, enhet 7

Rektor för Samhällsvetenskapliga programmet, Ansvarig för idrottsutbildningarna
E-post: hanna.hockert@vaxjo.se
Telefon: 0470-73 46 08

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Kungsmadskolan