Vart gick skatten 2020?

Kostnader som kommunen har är till exempel löner, förbrukningsmaterial, it-kostnader och hyror.

I tabellen visar vi hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet. Exemplet visar en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000 kronor per månad. Per år är inkomsten 360 000 kronor och 20,19 procent skatt till Växjö kommun motsvarar 72 683 kronor. Tabellen visar hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet.

Skattefinansierad verksamhet

Nettokostnad,

mnkr

Procent av skatten

Skatt,

kronor

Politisk verksamhet

51

1,0

705

Infrastruktur, skydd m.m

236

4,5

3 283

Kultur och fritid

271

5,2

3 773

Förskola, skolbarnomsorg

823

15,7

11 445

Grundskola inklusive förskoleklass

1 150

22,0

16 006

Gymnasieskola

386

7,4

5 374

Vuxenutbildning och övrig utbildning

29

0,5

396

Vård och omsorg

1 625

31,1

22 609

Individ och familjeomsorg

333

6,4

4 642

Särskilt riktade insatser

40

0,8

558

Affärsverksamhet

47

0,9

653

Gemensamma verksamheter

233

4,5

3 239

Summa

5 234

100,0

72 683

Med särskilt inriktade insatser avses flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder, vars minusvärde innebär att nettoutfallet har mer intäkter än kostnader totalt sett. Med gemensamma verksamheter avses i huvudsak gemensamma lokaler och administrativa stödfunktioner, såsom ekonomi, personal, IT, kansli etc.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022