Texttelefoni, teletal och bildtelefoni

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net.

Texttelefoni

Tjänsten Texttelefoni riktar sig till dig som vill kommunicera helt eller delvis genom text, och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar via text. Samtal förmedlas ordagrant, på svenska eller engelska, i ett trepartssamtal. Du ringer helt kostnadsfritt via tjänsten.

Mer information om texttelefoni på texttelefoni.se Länk till annan webbplats..

Teletal

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig under hela samtalet och hjälper dig. Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer Teletal med din vanliga fasta telefon eller din vanliga mobil.Teletal är en kostnadsfri tjänst från PTS som levereras av Riksfärdtjänsten Sverige.

Mer information om teletal på teletal.se. Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni

Tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill.

Mer information om bildtelefoni på bildtelefoni.net. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 december 2022