Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nästa steg i upphandling av ny lärplattform förskola

Tidigare i höst berättade vi om att utbildningsförvaltningen påbörjat ett upphandlingsarbete för en ny lärplattform för förskolan. Första fasen i två-stegsupphandlingen är i sitt slutskede och vi går nu in i fas 2.

Under hösten har en ansökningsperiod varit öppen där intressenter/leverantörer kunnat ansöka om att få lämna anbud i upphandlingen av lärplattform för förskolan, utifrån Växjö kommuns kravspecifikation. Ansökningstiden stängde 19 december 2022 och nu pågår arbetet att kvalificera och välja fyra leverantörer att gå vidare till fas 2.

Parallellt fortsätter arbetsgruppernas jobb med att ta fram detaljkraven i upphandlingen, vilket beräknas vara klart i slutet av januari. Målsättningen är att bjuda in utvalda leverantörer att lämna anbud i början av februari.

Under våren fortsätter upphandlingsarbetet där målet är att ha en "vinnare" av upphandlingen som kan presenteras i maj 2023.

Nyhet 2022-11-22: Upphandling av ny lärplattform förskola

Senast uppdaterad: 21 december 2022