Mat och hållbara måltider i skola och förskolor

Det är Växjö kommuns måltidsorganisation som lagar maten till kommunens förskolebarn, elever och omsorgstagare, alltså till människor som är mellan ett år och dryga 100 år.

Matsedel - vad blir det för mat?

Matsedeln för din skola eller förskola hittar du på Mashie Meny. En plattform som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att se vad ditt eller dina barn får till lunch på skolan och förskolan.

Matsedel i förskolor och skolor, Mashie Meny Länk till annan webbplats.

På grund av coronapandemin kan det bli förändringar i menyerna.
Det innebär att menyn på en skola eller förskola inte alltid stämmer överens med vad som står på webbplatsen eller i appen. Det kan också innebära att färre alternativ serveras och att färre sallader erbjuds.

Matsedel och mellanmål

Växjö kommun arbetar kontinuerligt med matsedlarna för att få variation och maträtter som både uppskattas av matgästerna, är näringsriktiga och hållbara.

Grundskolor och förskolor har en gemensam grundmatsedel. Anledningen till att vi har gemensamma matsedlar är att du som barn eller ungdom i Växjö kommun ska få likvärdig kost oavsett var du går i skola eller förskola.

Från och med januari 2021 kommer matsedelsperioden att minska från 8 veckors rullande meny till 6 veckor. Det innebär per automatik att favoriträtterna kommer oftare. Vi har också tagit bort mindre populära maträtter. Elevens val kommer också 2 gånger på 6 veckor jämfört med tidigare 2 gånger på 8 veckor.

Minst tre dagar av fem serveras fisk, kött eller fågel. Minst en dag i veckan kan eleverna välja mellan två helvegetariska alternativ.

På de flesta skolor finns två olika alternativ varje dag, varav ett är vegetariskt. 97 procent av kommunens elever erbjuds varje dag två alternativ i skolrestaurangen. Du som har en specialkost eller annan kost erbjuds en maträtt som är anpassad för dina särskilda behov. 

Det finns också gemensamma riktlinjer för vilket utbud som finns på salladsborden och hur frukost och mellanmål ska se ut för att ge tillräcklig näring och energi.

Specialkost och annan kost

Behöver du specialkost eller annan kost erbjuds du minst en maträtt varje dag som tillgodoser dina behov. De dagar du inte kan äta båda de ordinarie serverade maträtterna erbjuder vi bara en maträtt.

Specialkost i Växjö kommun ges enbart till barn, elever och personal som behöver anpassad mat utifrån konstaterad allergi eller intolerans. Måltidsorganisationen kan begära att få se läkarintyg alternativt kostintyg. Intyget ska vara skrivet av en legitimerad läkare, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad dietist och ange allergi eller intolerans. Observera att skolsköterskan inte skriver intyg.

För det Växjö kommun kallar ”annan kost”, det vill säga vegetarisk kost och kost utan fläskkött, behöver inte läkarintyg eller kostintyg visas upp. Även vegansk kost erbjuds som annan kost. Måltidsorganisationen kan dock inte garantera ett näringsmässigt komplett innehåll enligt livsmedelsverkets rekommendationer i den veganska kosten. Då kosttillskott kan behövas är det vårdnadshavare/elev som ansvarar för att maten kompletteras. Eftersom det saknas kosttillskott anpassade för barn under 3 år avråds servering av vegankost till små barn.

Vi erbjuder inte halalkött, kosher eller övriga önskemål om ändrad kost. När maträtt innehåller fläskkött eller när nötkött serveras kommer eleven hänvisas till det vegetariska alternativet.

Om du behöver specialkost eller annan kost behöver det anmälas via e-tjänsten Barn- och elevuppgifter alternativt via blankett.

Uppgifterna behöver ses över och uppdateras inför varje nytt läsår.

Barn- och elevuppgifter – den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här.

Barn- och elevuppgifter – den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor.

Specialkost och annan kost för elev

Anpassade måltider

Utifrån medicinska och/eller neuropsykiatriska orsaker kan det ibland behövas anpassade måltider för att ett barn eller en elev ska klara av sin skolgång eller vistelse på förskolan. Anpassade måltider kan innebära individuella anpassningar av både maten och situationen kring måltiden.

Vid behov av anpassade måltider tar vårdnadshavare eller myndig elev kontakt med berörd rektor via Växjö kommuns kontaktcenter telefonnummer 0470-410 00.

Uppgifterna behöver ses över och uppdateras inför varje nytt läsår.

En individuell plan för utformning av mat och måltider tas sedan fram i samverkan mellan elev, vårdnadshavare, skola och måltidsorganisation.

Ny riktlinje för anpssade måltider, nyhet 10 september

Växjö kommun har högt satta mål kring mat och måltider. Måltiden ska vara en positiv helhetsupplevelse, den goda måltiden ska bidra till ökat välbefinnande, god folkhälsa, bra omsorg och till goda utbildningsresultat.

Växjö kommun vill också ta sitt ansvar för att göra de offentliga måltiderna hållbara. Maten som serveras ska belasta klimatet så lite som möjligt. Måltidsorganisationen arbetar på olika sätt för hållbara måltider.

Kött och fisk väljs med omsorg

Köttet och fisken som köps och tillagas ska vara så bra som möjligt ur klimatsynpunkt. Därför väljs fisk som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt. Köttet köps från leverantörer som kan visa att djuren behandlats bra. 99 procent av allt kött som köptes in 2020 var svenskt.

Ekologiska och eller svenska råvaror

Måltidsorganisationen väljer så ofta som möjligt varor från ekologisk odling och djurhållning. För att främja svensk matproduktion, handlar vi så ofta vi kan mat från svenska producenter.

Under 2020 var 75 procent av alla måltidsorganisationens köp ekologiska och/eller svenska.Målet är att andelen ekologiska och/eller svenska livsmedel ska öka

Mer grönt och mindre kött

Vi vill inte sluta servera kött, men att dra ner på köttet minskar matens klimatpåverkan rejält. Därför används alltmer grönsaker, baljväxter och bönor i matlagningen. Dessa råvaror är rika på protein och ger stor möjlighet att skapa spännande och kreativa matsedlar. Valfrihet är viktigt och nästan alla elever kan idag välja ett vegetariskt alternativ varje dag i skolan. En dag i veckan serveras enbart vegetariskt.

Råvaror efter säsong och förnuft

Alla råvaror finns inte i obegränsad mängd, på nära håll, året om. Växjö kommun vill i så stor utsträckning som möjligt undvika att köpa mat som transporterats från andra sidan jordklotet, eller som odlats på onödigt energikrävande sätt. Därför är salladsbufféer och vegetariska rätter komponerade av råvaror som hör till säsongen.

Så lite svinn som möjligt

En av de viktigaste sakerna när det gäller matens klimatpåverkan är att minska svinnet. För måltidsorganisationen innebär det att inköp planeras noga och att de råvaror som köps in också används. Gästerna i matsalarna hjälper naturligtvis till genom att ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp.   

Mat lagad från grunden

Växjö kommun vill ha hög kvalitet på maten. Det innebär att vi har ambitionen att laga allt mer mat från grunden. Detta görs i den utsträckning det är möjligt och när det ger ett mervärde. Växjö kommun har valt att använda sig av Livsmedelsverkets definition som innebär att ”mat lagad från grunden” är mat lagad från råvaror. Med råvaror menar vi livsmedel som inte värmts upp eller tillagats i förväg. Måltidsorganisationens mätningar visar att drygt 90 procent av maten i köken, är lagad från grunden. 99 procent av kommunens elever erbjuds varje dag två alternativ.

Har du några frågor eller synpunkter kring maten som serveras i skolan, förskolan eller där du bor, är du alltid välkommen att höra av dig till Växjö kommuns måltidsorganisation. Synpunkterna är en av de delar vi tittar på när vi utvecklar matsedeln. Om vi får många negativa synpunkter på en rätt tar vi bort den eller ändrar receptet. Om vi får många positiva synpunkter på en rätt ser vi till att den återkommer.

Varje dag lagar måltidsorganisationen cirka 25 000 portioner mat. Det finns totalt 105 kök runt om i kommunen. Det finns tre olika slags kök:

  • 44 stycken tillagningskök - lagar mat och levererar huvudkomponent till mottagningskök och komplett måltid till serveringskök.
  • 36 stycken mottagningskök - tar emot måltidens huvudkomponent från sitt tillagningskök. Tillagar potatis, pasta, ris och sallad, samt frukost och mellanmål.
  • 25 stycken serveringskök - tar emot varm komplett måltid och sallad från sitt tillagningskök. Tillagar frukost och mellanmål.

I måltidsorganisationen arbetar 290 tillsvidareanställda som planerar måltiderna, köper in råvaror och lagar mat till barn, ungdomar och omsorgstagare. Växjö kommuns måltidsorganisation köper varje år in livsmedel för cirka 60 miljoner kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2021
Förskola och skola